Zajęcia z wczesnej epoki żelaza

Dodatkowym zajęciem charakterystycznym dla tego okresu była – rzecz jasna – obróbka żelaza, czyli kowalstwo. Jeżeli wyodrębnimy z tego podkuwanie koni oraz czynności przy wykonywaniu żelaznych okuć wozów, to ogólna liczba zajęć wczesnej epoki żelaza wyniesie 25, lecz nie więcej. Mogło istnieć jeszcze pi- wowarstwo, pszczelarstwo i mleczarstwo, wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że zajęcia te były wykonywane w każdym gospodarstwie indywidualnie i nie stanowiły w czasach przedhistorycznych wyodrębnionych specjalizacji. Podsumowanie dające liczbę 25 zajęć właściwych człowiekowi z wczesnej epoki żelaza przedstawia się więc następująco: myślistwo, rybołówstwo, rolnictwo, obróbka kamienia, kości, drewna, brązu i żalaza: wyrób szkła, naczyń garncarskich, odzieży, koszyków: budowa chat i łodzi. Do tego dochodzą zajęcia lekarza, pasterza, młynarza, kuśnierza, górnika, kołodzieja, garbarza, koszykarza, oraz podkuwanie koni i czynności przy wykonywaniu żelaznych okuć wozów.

W czasach średniowiecznych, z uwagi na wciąż wzrastający standard życiowy, liczba zajęć wzrosła tak gwałtownie, że nie sposób nawet wyliczyć je wszystkie dokładnie. Wszelkie „zajęcia” wypełniające człowiekowi czas są pewnym miernikiem jego rozwoju kulturowego, dlatego też musimy włączyć do osi rzędnych naszego wykresu dane dotyczące takich zajęć, jak: kupiec, nauczyciel, bankier itp. Chociaż bowiem przy wykonywaniu tych bardziej abstrakcyjnych zadań nie korzysta się z żadnych „materiałów” jako takich, to jednak zadania służą celom całej społeczności i pogłębieniu specjalizacji jej poszczególnych członków. Nasz obraz rozwoju kulturowego człowieka nie byłby właściwy, gdybyśmy pierwotnej definicji „zajęcia” nie wzbogacili 0 pojęcie nowych działalności tego rodzaju. W konsekwencji jednak liczba zajęć gwałtownie wzrasta (w większym stopniu niż liczba materiałów z okresu średniowiecza). Z łatwością możemy wymienić 20 nowych zajęć, jak na przykład: lekarz, adwokat, nauczyciel, kupiec, bankier, aptekarz, lichwiarz, urzędnik, sklepikarz, geometra, drukarz, kamieniarz, szklarz, papiernik, jubiler, snycerz, krawiec, marynarz, piwowar – wykaz ten jednak będzie, oczywiście, bardzo niekompletny. Dlatego też musimy przyjąć, że ogólna liczba zajęć w czasach średniowiecznych wynosiła, powiedzmy, 70.

Jeżeli chodzi o liczbę zajęć w czasach obecnych, to najlepszym chyba sposobem znalezienia danych do osi rzędnych naszego wykresu będzie przegląd nagłówków w londyńskiej książce telefonicznej, gdzie liczba poszczególnych zawodów przekracza 1000 pozycji. Zresztą dokładna liczba jest zupełnie nieistotna, jak to się okaże przy zestawieniu wykresu C2/czas.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>