Zajęcia z epoki neolitu

Człowiek neandertalski niewątpliwie trudnił się wyrobem odzieży ze skór, poza wykonywaniem 4 zajęć, przypisanych człowiekowi pekińskiemu. Zbieranie pirytów i krzemienia trudno jest nazwać „zajęciem’’, a zgodnie z naszą definicją „gotowanie” nie wchodzi w rachubę, aczkolwiek wiele jest dowodów, że człowiek neandertalski żywił się gotowaną strawą. Tak więc do zajęć Homo neanderthalensis możemy zaliczyć 5 następujących: łowiectwo, obróbka krzemienia, kości i drewna oraz wyrabianie odzieży ze skór.

Jeżeli chodzi o zajęcia ludzi Cró-Magnon, ludzi magdaleńskich i innych ludzi polodowcowych, z tzw. „wieku renifera”, trudno jest dodać do ich codziennych zadań większą liczbę nowych zajęć. Można jednak włączyć do nich stosowanie magii, rybołówstwo oraz rzeźbienie, rycie, modelowanie i malowanie. Nie można jednak tych ostatnich 4 czynności rozdzielić na odrębne zajęcia, lub raczej „sztuki”, dlatego też zaliczymy je łącznie jako jedno nowe. Tak więc Homo sapiens z epoki młodszego paleolitu spędzał czas przy wykonywaniu trzech nowych „zajęć”, czyli ogólna ich liczba dosięgła 8.

Przy rozważaniu zajęć człowieka neolitycznego widoczny jest gwałtowny wzrost ich liczby. Człowiek ten bowiem trudnił się górnictwem (wydobywanie krzemienia), garncarstwem, wyrobem szkła, koszy- karstwem, rolnictwem, młynarstwem (przy użyciu kamiennych żaren), wypasem bydła i owiec, budowaniem chat i łodzi. Łącznie miał 9 nowych zajęć.

Natomiast moglibyśmy odjąć jedno z poprzednich zajęć, gdyż umiejętności człowieka neolitycznego w dziedżinie rycia i modelowania ograniczały się do zdobienia naczyń garncarskich oraz wyrobu surowych figurek glinianych, przedstawiających postacie kobiece (północna Irlandia ). Ponieważ trudno określić to mianem „zajęcia”, szczególnie w porównaniu do wspaniałych rzeźb i malowideł tworzonych przez człowieka z młodszego paleolitu, słuszniej jest ustalić zajęcia człowieka neolitycznegon na ogólną liczbę 8 + 10 – 1, czyli 17.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>