Zaburzenia przed pojawieniem się człowieka cz. II

Aby lepiej uzmysłowić sobie ogrom czasu istnienia Ziemi w porównaniu ze stosunkowo krótkim okresem bytowania na niej człowieka, warto zrobić małą dygresję dla przeprowadzenia obrazowego porównania tych okresów czasu za pomocą metody, która okazała się być bardzo użyteczna w dyskusjach na ten temat.

Książka 500-stronicowa z 400 słowami pięciolitero- wymi na każdej stronie zawiera milion liter i ma, powiedzmy, 5 cm grubości. Wyobraźmy sobie, że każda litera reprezentuje jeden rok. Trzy tysiące tomów na półce o długości 150 m mogłoby więc objąć historię Ziemi od czasu jej uformowania się tysiąc milionów lat temu. Pierwsze 2500 tomów nie zawierałyby żadnej wzmianki o życiu na Ziemi. Węglowe lasy z kar- bonu byłyby w 250-tym tomie od końca, czyli w 2751-tym tomie od początku. Pierwsza wzmianka o człowieku znalazłaby się dopiero w ostatnim tomie, gdyż do przeszło miliona lat temu nie było żadnych dowodów istnienia człowieka. O użyciu ognia wspomniane byłoby dopiero mniej więcej na s. 375. Cały okres historyczny zająłby niecałą ostatnią stronicę, którą niewątpliwie zamykałyby dwa słowa: energia atomowa.

Tak więc człowiek dopiero co pojawił się na scenie świata, aby rozpocząć swą wędrówkę poprzez wieki. Czyli okres, z którego zachowały się jakiekolwiek źródła pisane (przyp. red. poi.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>