Woroszyłow nie zdążył zakończyć swych wspomnień

Po takim wstępie trudno było oczekiwać, że Woroszyłow będzie rzeczywiście pisać prawdę o wszystkim, co zachowało się w jego pamięci. Przyjaciele opowiadali mi, ze po przeczytaniu Opowieści o życiu Anastas Mikojan podszedł do swego byłego współtowarzysza z Biura Politycznego i zapytał publicznie: „Klim, jak możesz pisać tak o Stalinie po tym wszystkim, co się stało?”.

Woroszyłow rozsierdził się: „Piszę i będę pisał tak, jak uważam za stosowne” – odpowiedział. Woroszyłow nie zdążył zakończyć swych wspomnień. Zmarł 3 grudnia 1969 r. i został pochowany ze wszystkimi honorami przy Murze Kremlowskim. Ługańsk został ponownie nazwany Woroszy- łowgradem.

Od tej pory uczyniono wiele, aby ponownie ożywić jego legendę. Ukazało się kilka albumów i nowych biografii, utworzono dwa muzea Woroszyłowa. Lecz legenda ta zaczyna znów zamierać. W opublikowanych niedawno wspomnieniach Gieorgij Żuków pisze dość ostro, że zarówno w roli ludowego komisarza obrony, jak też jako dowódca wojskowy był Woroszyłow człowiekiem mało kompetentnym, że był zawsze dyletantem w sprawach wojskowych. Prasa ponownie postuluje zmianę nazwy Woroszyłowgradu na Ługańsk.

Susłow wspinał się po szczeblach herarchii partyjnej wolniej od innych. Mołotow w wieku 33 lat był już jednym z sekretarzy Komitetu Centralnego KPR(b), podobnie jak trzydziestotrzyletni Kagano- wicz. Mikojan w tym samym wieku pełnił funkcje komisarza ludowego i zastępcy członka Biura Politycznego. Malenkow mając 33 lata kierował jednym z najważniejszych wydziałów KC WKP(b). Tymczasem trzydziestotrzyletni Susłow był szeregowym inspektorem Centralnej Komisji Kontroli. Lecz zakończył swe osiemdziesięcioletnie życie nie jako skromny emeryt czy tytularny-członek Komitetu Centralnego, lecz jako człowiek obdarzony ogromną władzą i zajmujący drugie miejsce w hierarchii partyjnej. Z tych powodów śmierć Susłowa miała tak silny rezonans, wywołała wiele komentarzy i prognoz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>