Woroszyłow w walkach pod Carycynem

Udział w obronie Carycyna stanowi bez wątpienia główny epizod w wojskowej biografii Woroszyłowa. Przyprowadził do tego miasta 15 tysięcy żołnierzy, z których sformowano na miejscu jedną z dywizji frontu. Utworzono ponadto jeszcze kilka dywizji i samodzielnych brygad. Rozkazem Rewolucyjnej Rady Wojskowej zostały one połączone w 10 armię, na której czele stanął Kliment Woroszyłow. Komisarzem politycznym armii został Jefrim Szcza- dienko, w jej skład weszła również dywizja kawaleryjska Borisa Dumienki. Jedną z brygad tej dywizji dowodził Siemion Budionny. Ogólne kierownictwo obroną Carycyna wziął na siebie Stalin, który przebywał w tym mieście od początku czerwca 1918 r. w charakterze zarządzającego sprawami aprowizacyjnymi na południu Rosji, wyposażonego w nadzwyczajne uprawnienia. Przez wiele miesięcy toczyły się pod Carycynem ze zmienrłym powodzeniem ciężkie walki, przede wszystkim z pułkami kozackimi gen. Krasnowa. Woroszyłow dał się poznać jako dzielny dowódca. Pismo kozackie „Donskaja wołna” w numerze 6 z 3 lutego 1919 r. oceniało Woroszyłowa następująco:

„Trzeba oddać sprawiedliwość Woroszyłowowi, że jeśli nie jest strategiem w potocznym rozumieniu tego słowa, to w każdym razie nie można mu odmówić zdolności do stawiania wytrwałego oporu”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>