Woroszyłow i pierwsze lata po wojnie cz. III

Po posiedzeniu wszyscy jego uczestnicy na zaproszenie Stalina poszli obejrzeć film „Światła wielkiego miasta”, który on oglądał już kolejny raz. W niewielkim pokoju, w którym odbywała się projekcja, stały stoliki z przekąskami. Nikt z obecnych nie przysiadł się już do Woroszyłowa. Gdy film się skończył i zapłonęły światła, Stalin odwrócił się i widząc go siedzącego samotnie wstał nagle, podszedł do jego stolika i położył mu rękę na ramieniu. „Ławrentij – zwrócił się do Berii – musimy lepiej się troszczyć o Woroszyłowa. Mało już mamy takich starych bolszewików jak Klim Woroszyłow. Trzeba mu stworzyć dobre warunki”. Wszyscy milczeli, trudno było bowiem zrozumieć, dlaczego Stalin zwracał się właśnie do Berii z propozycją „zatroszczenia się o Woroszyłowa”. Zastępca dowódcy marynarki wojennej ZSRR, admirał Iwan Isakow, który uczestniczył w tym posiedzeniu Biura Politycznego, zanotował swoje wrażenia natychmiast po powrocie do domu.

Stalin nie tylko odsunął od siebie Woroszyłowa, lecz dawał niejednokrotnie wyraz, w obecności innych członków Komitetu Centralnego, braku zaufania politycznego do niego, a nawet mówił, że Woroszyłow jest… angielskim szpiegiem. Często nie zapraszano go na posiedzenia Biura Politycznego. Zdarzało się, że dowiedziawszy się o zapowiedzianym posiedzeniu, telefonował do osobistego sekretarza Stalina, A. Poskriobyszewa, i prosił uniżenie: „Dowiedzcie się, jeśli łaska, czy mogę przyjechać na posiedzenie Biura Politycznego”.

Niemniej jednak Woroszyłow przewodniczył na niektórych posiedzeniach XIX zjazdu partii w 1952 r. i zamknął ten zjazd krótkim przemówieniem (Stalin wygłosił swoją mowę już po formalnym zamknięciu obrad). Woroszyłow został wybrany do rozszerzonego prezydium KC KPZR i w skład dziewięcioosobowego Biura Prezydium. Do końca życia Stalina tylko dwóch członków najwyższego kierownictwa zwracało się do niego po imieniu. Byli to Mołotow i Woroszyłow. Woroszyłow często zresztą nazywał Stalina Kobą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>