Woroszyłow i pierwsze lata po wojnie cz. II

Najczęściej ingerował Woroszyłow w sprawy muzyki, w pracę Związku Kompozytorów, oper, teatrów muzycznych. Miał pewne zdolności muzyczne, dobrze znał ukraińskie pieśni ludowe i lubił śpiewy chóralne. Wystarczyło to widocznie, aby poczuł się takim samym „specjalistą” w dziedzinie muzyki, za jakiego się uważał Andriej Żdanow. Ze śmiertelną powagą udzielał najrozmaitszych wskazówek wielu kompozytorom i wykonawcom. Pewien znany artysta opowiadał Dmitrijowi Szostakowiczowi, jak kiedyś śpiewał razem ze Stalinem, Woroszyłowem i Żdanowem. Było to po jakimś przyjęciu. Soliści z Teatru Wielkiego akompaniowali „wodzom” w śpiewie, Stalin dyrygował, przecież i w tym wypadku nie mógł dopuścić, aby komenderował ktoś inny. Wszyscy byli, oczywiście, mocno pijani.

W owych latach Stalin nie tylko nie liczył się z Woroszyłowem, lecz okazywał mu często lekceważenie i nieufność. Krąży pogłoska, że w 1949 r. podjęto próbę aresztowania żony Woroszyłowa, która, podobnie jak żona Mołotowa, była Żydówką. Zgodnie z tą legendą Woroszyłow chwycił szablę czy pistolet i przepędził z mieszkania przybyłych czekistów. Legenda ta nie odpowiada prawdzie. Nie podejmowano żadnych prób aresztowania żony Woroszyłowa. Niektórzy z jego krewnych byli jednak represjonowani. A ponadto sam Woroszyłow popadał w coraz większą niełaskę „na dworze” Stalina.

Na jednym z posiedzeń Biura Politycznego po wojnie omawiano problem rozwoju radzieckiej marynarki wojennej. Było to rozszerzone posiedzenie, na które zaproszono dowódców głównych flot. Jak zwykle Stalin wezwał do wypowiedzi wszystkich obecnych. pozostawiając sobie ostatnie słowo. Opinia Woroszyłowa różniła się od poglądów innych uczestników zebrania. Podsumowując dyskusję Stalin przyłączył się do zdania większości i uzasadnił to własnymi argumentami. Nie ograniczył się jednak do odrzucenia propozycji Woroszyłowa, lecz dodał: „Nie rozumiem, dlaczego towarzysz Woroszyłow chce osłabić radziecką marynarkę wojenną”. Powtórzył to złowieszcze zdanie jeszcze dwukrotnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>