Woroszyłow w latach terroru (1936-1938) cz. II

Przyczynił się on do rozniecenia szpiegomanii w armii lądowej i w marynarce wojennej. Już w sierpniu 1937 r., to znaczy wkrótce po rozprawie w sądzie wojskowym i rozstrzelaniu Michaiła Tucha- czewskiego, Jony Jakira, Jeronima Uborewicza, Borisa Feldmana, Awgusta Korka i innych oraz samobójstwie zastępcy Woroszyłowa Jana Gamarnika, ludowy komisarz obrony Woroszyłow i ludowy komisarz spraw wewnętrznych Jeżów podpisali wspólny rozkaz obowiązujący w siłach zbrojnych ZSRR. Rozkaz głosił, że w Związku Radzieckim, a zwłaszcza w Armii Czerwonej, utworzona została rozgałęziona sieć szpiegów różnych państw. Z takiej oceny wypływało żądanie, aby wszyscy powiązani w jakikolwiek sposób ze szpiegami przyznali się do tego. Ci zaś, którzy cokolwiek wiedzą lub żywią podejrzenia o działalność szpiegowską, mieli obowiązek o tym donieść.

Były przypadki, że Woroszyłow występował również w roli bezpośredniego wspólnika organów represji. Iwan Fied’ko, mianowany po śmierci Tuchaczewskiego i Gamarnika pierwszym zastępcą ludowego komisarza obrony, stawił zbrojny opór przybyłym po niego pracownikom NKWD i rozkazał swojej ochronie, aby trzymała ich na muszce. Sam Fied’ko zadzwonił natychmiast do Woroszyłowa, który odpowiedział, że zajmie się tą sprawą osobiście. Rozkazał jednak zaniechać oporu i podporządkować się „tymczasem” pracownikom NKWD. Wkrótce Fied’ko został rozstrzelany na podstawie listy podpisanej bez wątpienia nie tylko przez Stalina i Jeżowa, ale i Woroszyłowa. Niektórych attache wojskowych ZSRR za granicą wzywano do Moskwy na spotkanie z Woroszyłowem i aresztowano w gabinecie ludowego komisarza obrony. Było oczywiste, że dzieje się tak za jego wiedzą i aprobatą.

Kiedy Hitler szykował się do napaści na ZSRR, powoływał się bez ogródek na likwidację radzieckich kadr wojskowych jako na czynnik korzystny dla Niemiec: „Stalin zniszczył pierwszorzędną ekipę wyższych radzieckich kadr wojskowych… – mówił w rozmowie z Keit- lem. – Brak więc na razie niezbędnych umysłów wśród dorastających następców”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>