Woroszyłow na czele okręgów wojskowych

Mimo że Woroszyłow nie był zawodowym wojskowym, po zakończeniu wojny domowej pozostawiono go w pracy w armii. W latach 1921-1924 dowodził dużym Północnokaukaskim Okręgiem Wojskowym. Partyjnym przywódcą Kraju Północnokaukaskiego był w owych latach Anastas Mikojan, z którym nawiązał przyjacielskie stosunki. W 1923 r. został wprowadzony wraz z Ordżonikidze i Stalinem w skład Rewolucyjnej Rady Wojskowej republiki. Wkrótce został członkiem Prezydium tej Rady. Nominacje te miały wyraźnie na celu ograniczenie wpływów Trockiego i jego najbliższych sprzymierzeńców w Rewolucyjnej Radzie Wojskowej.

W maju 1920 r. Woroszyłowa mianowano dowódcą Moskiewskiego Okręgu Wojskowego na miejsce Nikołaja Murałowa. Mura- łow był jednym z bohaterów wojny domowej. Odznaczył się na Froncie Wschodnim w walkach z Kołczakiem. Był jednak jedynym z politycznych i osobistych przyjaciół Trockiego i Stalin chciał go odsunąć od garnizonu moskiewskiego. Dlatego Muratów zamienił Woroszyłowa na stanowisku dowódcy Północnokaukaskiego Okręgu Wojskowego.

W styczniu 1925 r. Komitet Centralny partii przyjął dymisję Trockiego. Na stanowisko ludowego komisarza spraw wojskowych i morskich oraz przewodniczącego Rewolucyjnej Rady Wojskowej powołano Michaiła Frunzego. Pozostając dowódcą Moskiewskiego Okręgu Wojskowego Woroszyłow został również jego zastępcą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>