Woroszyłow na czele I Armii Konnej

Wojna domowa na Ukrainie była szczególnie zacięta i trudna i Woroszyłow nie miał okazji spokojnie popracować w radzieckim rządzie Ukrainy. Brał udział w walkach z oddziałami zbuntowanego atamana Grigorjewa, w bojach z wojskami Machny, następnie na czele 14 armii bronił Jekaterynosławia i w składzie Rewolucyjnej Rady Wojskowej 12 Armii Kijowskiej.

Pod naporem wojsk generała Denikina oddziały Armii Czerwonej zmuszone były opuścić większą część Ukrainy. Woroszyłow przez pewien czas dowodził 61 dywizją piechoty i 11 dywizją kawalerii, lecz po utworzeniu I Armii Konnej został mianowany członkiem jej Rewolucyjnej Rady Wojskowej. Budionny, Woroszyłow i Szcza- dienko stali na czele I Armii Konnej jesienią 1919 r., kiedy staczała zacięte walki z dywizjami kawalerii białych w Rosji Środkowej, a następnie ścigała cofającego się Denikina. Wielką rolę odegrała ta armia na Kaukazie Północnym, a następnie również na froncie polskim w drugiej połowie 1920 r. Walki w Taurydze i na Krymie z wojskami gen. Wrangla, a potem z oddziałami Machny i Petlury zakończyły szlak bojowy I Armii Konnej.

Z ramienia organizacji partyjnej tej armii Woroszyłow wyjechał na X zjazd partii. Wybrano go w skład prezydium zjazdu i przewodniczył na niektórych jego posiedzeniach. Wraz z grupę delegatów na zjazd brał udział w stłumieniu buntu kronsztadzkiego, dowodząc południową grupą wojsk. Za udział w tej operacji został odznaczony drugim Orderem Czerwonego Sztandaru. Na kolejnym posiedzeniu zjazdu pojawił się z dwoma orderami na piersi, za co zasłużył sobie na sarkastyczną uwagę Lenina. Członkowie partii uważali wówczas, że afiszowanie się odznaczeniami na roboczych zebraniach, czy nawet na zjazdach, jest w złym stylu. Na następne posiedzenie Woroszyłow przyszedł już w wyszywanej koszuli ukraińskiej i bez orderów. Na X zjeździe partii Woroszyłow został wybrany na członka KC KPR(b). W 1921 r. w skład KC wchodziło zaledwie 25 członków i 15 zastępców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>