W latach trzydziestych

W latach 1933-1934 Susłow przewodniczył komisjom, które przeprowadzały czystki w obwodach uralskim i czernihow- skim. W skali kraju czystką tą kierował Kaganowicz, który w owym czasie stał na czele Centralnej Komisji Kontroli i zwrócił bez wątpienia uwagę na gorliwego pracownika swego aparatu.

Wielu ludzi jest przekonanych o odpowiedzialności Susłowa za represje w Rostowie nad Donem i obwodzie rostowskim. Wnioskują jednak tylko na tej podstawie, że w latach terroru pełnił on odpowiedzialne funkcje partyjne w tym obwodzie. Natomiast Susłow mówił często w gronie przyjaciół, że me niszczył rostowskiej organizacji partyjnej, lecz ją odbudowywał. Nie wykluczone, że tak było. Nie dysponujemy żadnymi dowodami jego bezpośredniego udziału w kampaniach represyjnych lat 1937-1938. Ale kampanie te, niszcząc trzon aktywu partyjnego, otworzyły przed nim drogę do błyskotliwej kariery. Na przykład w 1937 r. „zlikwidowano” całe niemal kierownictwo Rostowskiego Komitetu Obwodowego partii. Susłow został skierowany do tego obwodu jako kierownik wydziału w nowym komitecie obwodowym.

Okrutne represje trwały nadal, lecz nie dotknęły Susłowa, który został wkrótce jednym z sekretarzy komitetu obwodowego. Aresztowania były tak masowe, że w niektórych fabrykach nie było nawet -grupowych partyjnych, organizacja została po prostu zdziesiątkowana. Aresztowano również tysiące bezpartyjnych inżynierów i kierowników gospodarczych. Na ich miejsce awansowano często robotników, „stachanowców”. Trudno im było jednak zastąpić doświadczonych specjalistów i zapewnić wykonanie planu. Jeden z takich stachanowców, Nikita Izotow, kierujący zakładami węglowymi w obwodzie, spoliczkował kiedyś w pasji naczelnika NKWD, który przybył do niego po sankcję na nowe aresztowania. W efekcie zwolniono jednak nie Izotowa, lecz naczelnika. W tym właśnie czasie na czele Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych stanął Ławrientij Beria. Na szefa zarządu NKWD obwodu rostowskiego skierowano W. Abakumowa. Niektórych spośród aresztowanych nawet zwolniono i przywrócono na poprzednie stanowiska. Komitet obwodowy rozpatrzył odwołania usuniętych wcześniej członków WKP(b), którzy przebywali na wolności. Ponadto przed XVIII Zjazdem Susłow przeprowadził szybki zaciąg do partii ponad trzech tysięcy nowych członków.

Represje wykrwawiły również organizację partyjną Kraju Sta- wropolskiego, którego pierwszym sekretarzem został w 1939 r. Susłow. Był to ważny etap w jego karierze. Z ramienia Kraju Sta- wropolskiego uczestniczył w obradach XVIII Zjazdu WKP(b). Nie zabierał głosu, lecz został wybrany w skład Centralnej Komisji Rewizyjnej. Po upływie kolejnych dwóch lat, na XVIII Konferencji Partyjnej, wybrano go na członka Komitetu Centralnego WKP(b). Był to jeszcze jeden ważny etap w jego partyjnej karierze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>