Ukryte sprężyny terroru – kontynuacja

Malenkow wyposażony w nadzwyczajne uprawnienia kierował represjami nie tylko w ciszy swego gabinetu, lecz także bezpośrednio w terenie, w republikach i obwodach. W wielu wypadkach uczestniczył osobiście w przesłuchaniach i maltretowaniu aresztowanych przywódców partyjnych. Na przykład w 1937 r. przebywał wraz z Jeżowem na Białorusi, gdzie dokonano autentycznego pogromu w republikańskiej organizacji partyjnej. Jesienią tegoż roku wyjechał z Mikojanem do Armenii. Tam również represjonowano cały niemal aktyw partyjny i radziecki republiki. Z udziałem Malenkowa opracowywano piany represji we wszystkich obwodach RFSRR, a następnie jego wydział dobierał kandydatów na nowych sekretarzy komitetów obwodowych i miejskich na miejsce aresztowanych i rozstrzelanych.

Aby zatuszować rozmiary terroru, zwołano w styczniu 1938 r. w Moskwie plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego, na którym omawiano temat „W sprawie błędów organizacji partyjnych popełnionych w toku wydalania komunistów z partii”. W plenum uczestniczyło zaledwie dwudziestu ośmiu spośród siedemdziesięciu jeden członków KC wybranych na XVII zjeździe. Od tego czasu kilku z nich

Berger, op. cit., s. 294. zmarło, lecz prawie czterdzieści osób było już aresztowanych. Znamienne, że plenum dyskutowało nad referatem Gieorgija Malen- kowa, który formalnie nie był członkiem Komitetu Centralnego. Plenum styczniowe nie zahamowało masowych represji, które szalały w całym kraju jeszcze przez wiele miesięcy.

W latach 1937-1938 Malenkow „pracował” w stałym kontakcie z Jeżowem. W piśmie „Partyjnoje stroitielstwo”, które przez pewien czas redagował, można znaleźć wiele peanów pod adresem Jeżowa, „stalinowskiego komisarza ludowego”, „niezawodnego strażnika socjalizmu”. Malenkow nie podzielił jednak losu swego przyjaciela i w końcu 1938 r. zaczął pracować w tak samo ścisłym kontakcie z Ławrientijem Berią, który zastąpił Jeżowa na stanowisku szefa NKWD.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>