Szczątki zwierzęce – dalszy opis

Każdemu z tych gatunków słoni współczesny był nosorożec, którego zęby i kości mają w związku z tym równe znaczenie dla celów datowania przybliżonego. Diceros leptorhinus, czyli nosorożec gładkoskóry, spotykany jest często w „ciepłych” osadach, wraz z Loxodonta antiqua, zaś nosorożec włochaty – Coelodonta antiquitatis (= tichorhinus) towarzyszył zwykle mamutowi.

Całkowicie odrębne od zębów trzonowych słonia są drobne zęby trzonowe gryzoni, znanych jako lemingi Hensela (Dicrostonyx henseli, Hinton) i wygasłe an gielskie norniki (Microtus anglicus, Hinton). Oba te rodzaje są charakterystyczne dla piętnastometrowych terasów żwirowych górnego plejstocenu, tj. dla zlodowacenia Würm. Ponieważ czas ich pobytu w Anglii był bardzo ograniczony, szczątki te mają ogromne znaczenie dla celów datowania.

Inny ciekawy przykład, to jeleń szkocki (Cervus elaphus scoticus), na którego zwraca uwagę Zeuner w swym Dating the Past (Datowanie przeszłości). Szczątki znalezione w Anglii pozbawione poroża nie mogą w zasadzie pochodzić z okresu przed oddzieleniem się Anglii (wyspy) od kontynentu, czyli że muszą być późniejsze niż sprzed 5000 lat, gdyż ta charakterystyczna właściwość datuje się od chwili, gdy Anglia stała się wyspą.

Kozioł skalny (Capra ibex L.) to następne zwierzę, bardzo przydatne do celów datowania. Obecnie żyje on głównie w regionach górskich, jak Himalaje, Alpy, Pireneje i góry Abisynii. W czasach górnego plejstocenu natomiast można go było spotkać na mniejszych wysokościach, właściwie na terenie całej Europy.

Ostatni przykład to skorupiaki, charakterystyczne dla określonych osadów i okresów czasu. Bardzo małe, kształtu baryłki, ślimaki Pupilla muscorum spotykane są w osadach lessowych, rozpowszechnione szczególnie w czasach górnego plejstocenu. Corbicula flu- minalis natomiast występuje w wielu osadach z różnych okresów plejstocenu. Wcześniejsze formy można odróżnić po stosunkowo grubej skorupie. Główną wartość diagnostyczną takich skorupiaków stanowi fakt, że czas ich występowania był bardzo ograniczony. Na terenie Anglii nie zdarzały się one już ani w plioce- nie, ani w okresach wcześniejszych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>