Susłow – kontynuacja

Szczególną jego troską była organizacja licznych obchodów jubileuszowych. 50 i 60 lat władzy radzieckiej, pięćdziesięciolecie utworzenia ZSRR, setna i sto dziesiąta rocznica urodzin Lenina – wszystkich nie da się wymienić. W 1949 r. Susłow był jednym z głównych organizatorów pompatycznych uroczystości z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Józefa Stalina. W 1964 r. był już głównym organizatorem obchodów siedemdziesięciolecia Nikity Chru- szczowa, a w latach 1976 i 1981 kierował organizacją uroczystości jubileuszowych w związku z siedemdziesiątą i siedemdziesiątą piątą rocznicą urodzin Leonida Breżniewa.

Susłowa cechowała skromność w życiu prywatnym i społecznym, lecz umiał, jeśli trzeba, dogadzać próżności innych. Wiele z wymienionych kampanii jubileuszowych przeprowadzano z tak wyzywającym prymitywizmem, a towarzyszyło im takie nachalne pochlebstwo, że ludzie zadawali sobie często pytanie, co chce osiągnąć Susłow: podnieść czy narazić na szwank autorytet czczonych liderów partii?

Nikt bodaj nie oskarżył jeszcze Susłowa o zachłanność na dobra materialne czy zaszczyty, o chciwość czy zbytek, dla których władza stwarza dogodną okazję. Niektórzy przedstawiciele „górnych sfer” społeczeństwa radzieckiego podśmiewali się nawet niekiedy z jego ascetyzmu. Ate ascetyzm ten nie.szedł w parze z nietolerancja dla ciągot do zbytku u jego współpracowników partyjnych, jeżeli, naturalnie, nie dotyczyło to problemów ideologii. Znane są liczne przykłady jego daleko posuniętej wyrozumiałości dla wysokich funkcjonariuszy partyjnych i państwowych zamieszanych w korupfcję i nadużycia. Wiele listów i meldunków, które powinny się stać podstawą do wszczęcia natychmiastowego postępowania sądowego i surowego ukarania ministrów, sekretarzy komitetów obwodowych czy przywódców całych republik, przerywało swój bieg w przepastnych sejfach kremlowskiego gabinetu Susłowa. A może i w tym kryło się jedno ze źródeł jego wpływów i władzy?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>