Susłow był na Litwie emisariuszem Stalina

Jak wiadomo, po wycofaniu się Niemców z Litwy nowa władza napotkała zacięty opór, który przerodził się w długotrwałą i okrutną wojnę partyzancką. Była to w istocie prawdziwa wojna domowa, w której część ludności litewskiej poparła Armię Czerwoną, druga zaś wystąpiła przeciwko niej z bronią w ręku. Skład partyzanckich oddziałów „leśnych braci” był różnorodny. Znaleźli się w nich ludzie, którzy współpracowali z’okupantami, bogaci chłopi, dzieci burżuazji litewskiej. Ale było też niemało prostych Litwinów walczących o całkowitą niezawisłość ojczyzny. Walka była niezwykle ciężka i krwawa. Znaczną część mieszkańców republiki po prostu deportowano na Syberię. Z miast wysiedlano przedstawicieli burżuazji i innych klas „obcych”, członków byłej administracji litewskiej, przywódców partii narodowych. Ze wsi usuwano chłopów oskarżonych o udzielanie pomocy „leśnym braciom”. Minęły całe dwa lata działań wojennych, zanim ruch partyzancki został zlikwidowany. Walka ta, nacechowana z obu stron okrucieństwem i prowadzona z użyciem masowej przemocy, pozostawiła trwały ślad w świadomości narodu litewskiego.

Susłow był na Litwie emisariuszem Stalina, wyposażonym w nadzwyczajne pełnomocnictwa. Jego wpływy sięgały również sąsiednich republik nadbałtyckich. Nie trzeba się więc dziwić, że pozostawił po sobie i na Litwie, i w tych republikach niedobrą pamięć. Kiedy zmarł, wielu Litwinów nie ukrywało radości.

Wyjeżdżając na Litwę niemal jak na front, Susłow nie zabierał z sobą rodziny, która pozostała na spokojnej Stawropolszczyźnie. Po śmierci młodego utalentowanego gen. Iwana Czerniachowskiego, który dowodził jednym z frontów bałtyckich, Susłow zaopiekował się wdową po nim. Wkrótce zakochał się w ładnej młodej kobiecie i faktycznie porzucił rodzinę. Jego żona napisała ze Stawropola skargę do Stalina, który odnosił się wprawdzie obojętnie do licznych przypadków niewierności małżeńskiej wśród swych współpracowników i prawdopodobnie żywił głęboką pogardę do kobiet, ale nie popierał też rozwodów. Susłow został surowo upomniany, a jego rodzina uratowana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>