Skład Sekretariatu KC i Biura Prezydium

Tymczasem inni literaturoznawcy, którzy zajęli się tym problemem, odkryli z pewnym zażenowaniem, że definicja Malenkowa pokrywa się niemal dosłownie z określeniem zawartym w artykule Typowe z pierwszego wydania „Encyklopedii literackiej”. Artykuł był podpisany pseudonimem P. Michajłow, lecz w rzeczywistości wyszedł spod pióra pisarza D. Światopołka-Mirskiego, represjonowanego w latach trzydziestych i zmarłego w obozie.

Na XIX zjeździe dokonano wyboru nowego Komitetu Centralnego, którego skład przygotował Sekretariat KC i zatwierdził Stalin. Zaskoczeniem były natomiast wyniki pierwszego posiedzenia plenarnego nowego Komitetu Centralnego, na którym miano wybrać kierownicze gremia KC. Plenum otworzył Stalin i zaproponował wybór nie Biura Politycznego, lecz, jak przewidywał zmieniony statut, Prezydium KC. Odczytał też proponowany skład prezydium liczącego 25 członków i 11 zastępców. Na liście figurowały nazwiska osób, które nigdy nie znajdowały się w otoczeniu Stalina, a z niektórymi z nich (na przykład z D. Czesnokowem) nawet się nie spotykał. Propozycja została przyjęta, mimo że wywołała zdziwienie wielu członków niedawnego Biura Politycznego. Chruszczów pisał na ten temat w swoich wspomnieniach:

„On (Stalin) nie mógł sam ułożyć tej listy. Ktoś mu ułożył. Podejrzewałem, przyznaję, że zrobił to Malenkow, lecz ukrywa to, nie mówi nam. Pytałem go potem, tak po przyjacielsku. Mówię, słuchaj, myślę, że ty przyłożyłeś rękę… On mówi, zapewniam cię, że nie brałem absolutnie żadnego udziału. Stalin mnie nie angażował i nie dawał żadnych poleceń, nie szykowałem więc żadnych propozycji. No, wtedy zdumieliśmy się jeszcze bardziej”.

Dokonano również wyboru Biura Prezydium w dziewięcioosobowym składzie. Z tego Biura Stalin, już po plenum, wybrał „piątkę” do kierowania partią. W jej skład weszli: Stalin, Malenkow, Beria, Chruszczów i Bułganin. Wybrano też dziesięcioosobowy Sekretariat KC, w którym czołową rolę miał odgrywać Malenkow.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>