Rzymski pochód na kontynent europejski

Ta spokojna egzystencja ciągnęła się przypuszczalnie przez dwieście, a może i więcej lat. W końcu ostatniego stulecia p.n.e. rzymski pochód na kontynent europejski przyciągnął do Kentu plemiona Belgów, a w połowie I wieku n.e. inna grupa belgijskich najeźdźców wylądowała na południowych brzegach, po sunęła się aż do Gloucestershire i, być może, ci właśnie najeźdźcy dokonali napadu na osadę Glastonbury w okresie 30-50 roku n.e.

Osada została splądrowana i spalona. Obrońcy zginęli od ciosów miecza, czego dowodzą okaleczenia głowy, widoczne na czaszkach mężczyzn, znalezionych zarówno w obrębie palisady, jak i poza nią. Możliwe jednak, że nigdy nie uda się poznać szczegółowych okoliczności, które doprowadziły do tego pogromu. Brak jest szkieletów, są jedynie czaszki, a fakt, że prócz cięcia mieczem na czaszce pokazanej na rys. 27 widnieje także pęknięcie, które może równie dobrze pochodzić od wbicia ściętej głowy na pal – pozwala nieniu pod Dolbury Hill koło Burrington. W jakiś czas później oderwał się występ skalny nad schronieniem i przywalił uchodźców z Glastonbury, zanim jeszcze Rzymianie opanowali te’ okolice. W latach 1919-1924 odkopano to skalne schronienie i wówczas wyjawił się tragiczny epizod życia mieszkańców osady na jeziorze Glastonbury. Znaleziono tu mnóstwo wyrobów garncarskich, służących do domowego użytku, narządzi, ozdób z brązu itd., charakterytycznych dla kultury Glastonbury. Jedna para kajdan niewolniczych (rys. 31) i cztery ozdobne osie z brązu od kół rydwanu wzbogaciły naszą wiedzę o tych ludziach. Dzięki cierpliwej i pełnej dociekliwości pracy dra Bulleida i St. George Graya, przeprowadzonej na terenie Glastonbury w latach 1892-1907, oraz pracom Towarzystwa Speleologicznego Uniwersytetu w Bristolu w grocie zwanej Read’s Cavern pod Dolbury Hill uzyskaliśmy niemal kompletny obraz życia gospodarczego i społecznego ludzi z Glastonbury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>