Rozmowy Mołotowa i Schulenberga

Tymczasem właśnie w lipcu ożywiły się rozmowy Mołotowa i Schulenberga i przy wzajemnym pragnieniu dokonania zmiany w stosunkach dwustronnych odpadały w toku rokowań jeden po drugim nawarstwione trudne problemy. Na początku sierpnia Bohlen powiadomił swój rząd, że według jego informatora ZSRR i Niemcy są bliskie porozumienia. Rząd amerykański poinformował o tym Anglię i Francję, nie wpłynęło to jednak na zamianę ich stanowiska, a w konsekwencji również instrukcji dla delegacji przebywających w Moskwie. Nawiasem mówiąc Bohlen pomylił się sądząc, że rokowania radziecko-niemieckie potrwają jeszcze dwa, trzy miesiące. Koniec wątpliwości Stalina i Hitlera nastąpił 20 sierpnia i ogłoszono, że 23 tego miesiąca do Moskwy przybędzie Ribbentrop. Bohlen pisze:

„Po sześciu latach oficjalnie głoszonej wrogości w stosunku do Hitlera i nazizmu zwrot taki oznaczał dla wielu ludzi trzęsienie ziemi. Powstały zamęt uwidocznił się nawet w ceremonii powitania Ribbentropa w Moskwie. Rosjanie nie mieli flag nazistowskich.

Zdobyli wreszcie flagi ze swastyką w «Mosfilmie», gdzie kręcono obrazy antyfaszystowskie. Orkiestra radziecka nauczyła się w pośpiechu hymnu nazistowskiego. Odegrano go, wraz z «Międzynarodówką», w porcie lotniczym, w którym wylądował Ribbentrop. Coś takiego przechodziło najśmielsze wyobrażenia. Po krótkiej ceremonii zabrano Ribbentropa na Kreml, gdzie przystąpiono natychmiast do rokowań. O drugiej w nocy podpisany został radziecko-niemiecki pakt o nieagresji”.

Rozmowy prowadzili osobiście Stalin i Mołotow. Nie przyszło im na myśl radzić się pozostałych członków Biura Politycznego. Nie powiadomiono nawet Woroszyłowa, który kontynuował rokowania z delegacją angielsko-francuską.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>