Rola Mikojana w dniach kubańskiego kryzysu

Wkrótce rakiety i bombowce radzieckie zostały zdemontowane i wywiezone z Kuby, przy czym specjalistom amerykańskim i ekspertom ONZ umożliwiono oglgdziny statków wywożących radziecką broń. Kryzys został zlikwidowany kosztem minimalnego szwanku na prestiżu ZSRR. Stosunki migdzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim nawet sig polepszyły, co umożliwiło zawarcie w 1963 r. układu o czgściowym zakazie prób z bronią jądrową, jednego z najważniejszych porozumień w dziedzinie ograniczenia wyścigu zbrojeń i ochrony środowiska naturalnego.

Rola Mikojana w dniach kubańskiego kryzysu była bardzo duża, mimo że działał najczgściej w cieniu w charakterze pośrednika migdzy Chruszczowem, Kennedym i Castro. W czasie jednego z lotów do Waszyngtonu w samolocie typu „Boening” zapalił sig najpierw jeden, a nstgpnie drugi silnik. W salonie wybuchła panika. Mikojan znajdował sig tam z grupą radzieckich ekspertów, wśród których był jeden z jego synów. Wezwał współpasażerów do zachowania spokoju. „Bądźcie mgżczyznami” – powiedział i kontynuował z towarzyszami podróży rozmową na tematy odległe od ich ewentualnej bliskiej śmierci. Na szczęście załoga uporała sig z defektem i samolot wylądował.

W dniach kubańskiego kryzysu zmarła w Moskwie żona Miko- jana. Aszchen, z która przeżyj zgodnie ponad czterdzieści lat, Nie mógł jednak wziąć udziału w pogrzebie Chowało ją trzech synów Anastasa i Aszchen (piąty poległ w czasie Wojny Narodowej), liczne grono wnuków oraz młodszy brat Mikojana, Artiom, znany konstruktor lotniczy, członek Akademii Nauk i generał, twórca wielu ponaddźwiękowych samolotów myśliwskich.

Po zakończeniu kubańskiego kryzysu Mikojan nie od razu powrócił do Moskwy. Spędził kilka dni w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził rozmowy z Kennedym, A dokładnie rok później znów odleciał do Stanów Zjednoczonych na czele delegacji radzieckiej, która brała udział w pogrzebie zamordowanego w Dallas prezydenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>