Referat Mołotowa

Na tej podstawie Mołotow szydził z Anglii i Francji, które oświadczyły, że celem wypowiedzianej przez nie wojny jest „likwidacja hitleryzmu”. Naturalnie już po dwóch latach słowa te zostały całkowicie puszczone w niepamięć, ponieważ również Związek Radziecki zmuszony był toczyć nie tylko Wojnę Narodową, ale także walkę o likwidację hitleryzmu i faszyzmu. Taki cel jednoznacznie ogłosił Stalin. W innej części referatu Mołotow pozwolił sobie na obraźliwe wypowiedzi o Polsce i państwie polskim. Mówił on:

„Polskie koła rządzące chełpiły się «trwałością» swego państwa i «potęgą» swej armii. Wystarczyło jednak krótkie uderzenie na Polskę najpierw ze strony armii niemieckiej, a następnie Armii Czerwonej, aby nie pozostało nic z tego kalekiego tworu Traktatu Wersalskiego, żyjącego z ucisku kilku narodowości”,

Powyższe wypowiedzi Mołotowa, obrażające honor i godność narodu polskiego, który walczył bohatersko we wrześniu 1939 r. i przez całą drugą wojnę światową przeciwko hitlerowskiej agresji oraz okupacyjnemu reżimowi, do dziś zatruwają atmosferę przyjaźni między Polską a Związkiem Radzieckim, o czym pisał Wojciech Jaruzelski w miesięczniku „Kommunist”. Dopiero zupełnie niedawno członek KC KPZR, dyrektor Instytutu Marksizmu-Leninizmu, Gieorgij Smirnow, określił przytoczone wyżej wypowiedzi jako „oceny powierzchowne i niesłuszne, nie do pogodzenia z interna- cjonalistycznymi przekonaniami narodu radzieckiego, z jego pojęciami o charakterze stosunków wzajemnych z narodem polskim”.

Już 9 września 1939 r. Mołotow przekazał rządowi faszystowskiemu za pośrednictwem Schulenburga osobiste gratulacje z okazji wejścia wojsk niemieckich do Warszawy. Gdy w kwietniu 1940 r. dotarła do Moskwy informacja o inwazji wojsk niemieckich

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>