Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR cz. II

Mikojan był chyba jedynym członkiem Prezydium KC, który w swoich wypowiedziach na temat wyników październikowego plenum Komitetu Centralnego KPZR mówił nie tylko o błędach, ale i o zasługach Chruszczowa. Na przykład na zebraniu partyjnym w fabryce „Krasnyj proletarij” powiedział w grudniu 1964 r.:

„Nie możemy negować zasług Chruszczowa, są one duże w walce o pokój, w likwidacji następstw kultu jednostki, w rozwijaniu demokracji socjalistycznej, w przygotowaniu i przeprowadzeniu ważnych zjazdów – XX, XXI, XXII, w uchwaleniu programu partii. Ale im dalej, tym więcej błędów i poważnych niedomagań kumulowało się w pracy i kierownictwie towarzysza Chruszczowa. Źródłem tych wad były w znacznej mierze czynniki subiektywne, wpływ wieku i sklerozy. Chruszczów stał się pobudliwy, nerwowy, nieopanowany, niespokojny. Nie umiał pracować na jednym miejscu dłużej niż trzy godziny, ciągnęło go do nieustannego ruchu, do podróży. We wszystkich poczynaniach przejawiał skłonność do improwizacji, do rozwiązywania zadań z marszu… Pobudliwość, nietolerowanie krytyki to cechy, które nie podobały się nawet towarzyszom awansowanym przez niego na kierownicze stanowiska. Gdy zaczęło się źle dziać w rolnictwie, Chruszczów nie szukał głębokich obiektywnych przyczyn, poszedł drogą szarpania ludzi, przesuwania ich… Chruszczów chorował na świerzb organizacyjny, na skłonność do ciągłych reorganizacji… Uważam, że z Chruszczowem postąpiono zgodnie ze statutem. Skład Prezydium prawie nie uległ zmianie. Są w nim reprezentowane trzy pokolenia: stare – to ja i Szwernik, średnie – to Breżniew, Kosygin, Podgórny, młode to Szelepin, mimo że pod względem wieku nie jest już tak młody. Breżniew i Kosygin mają po 56 lat, Szelepin 46… Zrobiono więc, dobrą rzecz. Teraz w kierownictwie KC panuje normalna atmosfera, wszyscy wypowiadają się swobodnie, a poprzednio mówił sam Chruszczów. Obecnie realizowane jest w praktyce leninowskie kierownictwo, KC ma duże doświadczenie, zmiany wyjdą na korzyść narodowi i wkrótce odczuje on to w praktyce”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>