Praca Mikojana w Prezydium Rady Najwyższej ZSRR cz. II

Mikojan był ostrożny i starał się nie mieć konfliktów z Breżniewem. Już w maju 1965 r. z okazji dwudziestej rocznicy zwycięstwa w Wojnie Narodowej, w propagandzie naszej dała się zauważyć coraz wyraźniej częściowa rehabilitacja Stalina. Gdy na uroczystej akademii jubileuszowej Breżniew wymienił jego imię, większość sali przyjęła te słowa oklaskami. Mikojan nie protestował przeciwko takiej zmianie akcentów w agitacji i propagandzie. Na zebraniu partyjnym we wspomnianej już fabryce „Krasnyj proletarij”, na którym 14 maja 1964 r. wygłosił krótkie przemówienie, otrzymał z sali dwie kartki z pytaniami. Odczytał te pytania. Pierwsze brzmiało: „Widziałem w telewizji, jakimi oklaskami powitano słowa Breżniewa o Stalinie. Jak wy się do tego odnosicie?”. Druga kartka zawierała następujące pytanie: „Dlaczego wspominając o Stalinie jako szefie Państwowego Komitetu Obrony Breżniew nie powiedział nic o jego odpowiedzialności za nasze klęski w pierwszych miesiącach wojny? Dlaczego Breżniew nie powiedział, że przed wojną aresztowano i zlikwidowano wiele tysięcy komunistów, że Stalin odrzucił ostrzeżenia o przygotowywanej napaści Hitlera?”.

Mikojan odpowiedział: „Breżniew zupełnie słusznie mówił o Stalinie. Stalin rzeczywiście stał na czele Państwowego Komitetu Obrony i kierował mobilizacją na rzecz odparcia wroga i tu odegrał wybitną rolę. Odpowiada to prawdzie historycznej. Co się tyczy winy Stalina, wspomnianej w kartce, to KC omawiając referat Breżniewa nie uznał za wskazane mówić z okazji jubileuszu, na uroczystym zebraniu poświęconym zwycięstwu nad hitleryzmem, o błędach i pomyłkach Stalina. W czasie wojny Stalin popełniał mniej błędów niż przed wojną i po wojnie, począwszy od 1948 roku, chociaż i w tym czasie miał poważne błędy: rozgromienie kadr, wysiedlenie narodów z Kaukazu, sprawa leningradzka. W sumie jednak nie należy pomniejszać jego wkładu w zapewnienie zwycięstwa… Weźcie pod uwagę, że życie to skomplikowana sprawa. Ludzie się zmieniają, popełniają błędy, każdy ma ich dużo. Nasze życie pełne jest emocji. Upłynie czas i one opadną, wszystko się uspokoi, na ich miejsce przyjdzie zdrowy rozsądek”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>