Praca w KC WKP – Susłow cz. II

„Nie ulega wątpliwości – oświadczył – że do rozpowszechnienia dogmatyzmu i doktrynerstwa przyczynił się w znacznym stopniu kult jednostki. Zwolennicy kultu jednostki przypisywali rozwój teorii marksistowskiej tylko poszczególnym jednostkom i na nich się całkowicie opierali. Wszyscy zaś pozostali śmiertelnicy powinni jakoby jedynie przyswajać sobie i popularyzować to, co stworzą te poszczególne jednostki. W ten sposób ignorowano rolę kolektywnej myśli naszej partii i rolę bratnich partii w rozwoju teorii rewolucyjnej, rolę kolektywnego doświadczenia mas ludowych”.

Nietrudno jednak stwierdzić, że Susłow jako przywódca ideologiczny partii sam został wychowany i ukształtował się właśnie w okresie stalinowskim i do końca życia zachował piętno dogma- tyzmu, obawę przed samodzielnością i oryginalnością. Począwszy od pierwszych wystąpień na polu ideologii głównym jego celem było pragnienie uniknięcia jakiegokolwiek błędu ideologicznego, to znaczy konfliktu z aktualnymi wytycznymi politycznymi kompetentnych instancji. Doskonale wiedział, że przeciętność i szarzyzna wystąpień ideologicznych nie podlegają karze, nawet jeden natomiast „błąd ideologiczny” może spowodować koniec politycznej kariery.

Na XIX zjeździe partii Stalin wprowadził Susłowa w skład rozszerzonego Prezydium KC KPZR. W ten sposób Susłow znalazł się w najbliższym otoczeniu wodza, co było dowodem zaufania, ale kryło także w sobie niemałe niebezpieczeństwa. W grudniu 1952 r. Stalin, niezadowolony z jakiegoś powodu, zwrócił się do niego w ostrej formie: „Jeśli nie chcecie pracować, możecie odejść ze swego stanowiska”. Susłow odpowiedział, że będzie pracować wszędzie, gdzie partia uzna za właściwe. „Zobaczymy” – z nutą groźby odpowiedział Stalin. Konflikt nie miał dalszych konsekwencji. Susłow był członkiem Prezydium KC zaledwie kilka miesięcy. Tuż po śmierci Stalina skład tego organu został ograniczony i zabrakło dla niego miejsca, pozostał jednak nadal jednym z sekretarzy KC KPZR.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>