Porównanie danych kulturowych

Jeżeli chodzi o dane antropologiczne, omawiane w poprzednim rozdziale, to wprowadzenie modyfikacji istniejących wskaźników antropologicznych dla umożliwienia badań porównawczych nie sprawiało żadnych trudności. Dokonuje się tego przez powiększenie ich wraz ze wzrostem cech ludzkich, tak aby wartość każdego ze wskaźników dla współczesnych Europejczyków wyrażała się liczbą 100 (lub inną dowolnie ustaloną).

Jeżeli chodzi o dane kulturowe, to liczby dla współczesnego Anglika, są tak wysokie i nieścisłe (patrz tabela IV), że nie można zredukować ich do 100 i następnie odpowiednio zmieniać pozostałe liczby. Z tabeli IV jednak jasno widać, że wszystkie wartości dla drugiego okresu kulturowego – „epoka nowożytna” – są dokładnie ustalone i wyrażają się liczbami mniej więcej tego samego rzędu. Dlatego też dla uszeregowania liczb w celach porównaczych najdogodniej byłoby zmieniać je w taki sposób, aby każdą z czterech wartości kulturowych dla okresu kulturowego’ „epoka nowożytna” reprezentowała liczba 50. Dla kryterium C4, w którym liczby zostały obliczone statystycznie, zbędne będzie wprowadzanie zmian. Tak się składa, że jedna z liczb CA wynosi właśnie 50 dla okresu „epoka nowożytna”. Końcowe liczby dla kryteriów Cu C2 i C3 wykazane są w kolumnach z nagłówkiem „przeliczone”. Te „przeliczone” wartości tworzyć będą osie rzędnych wykresów rozwój kulturowy/czas, zbiegających się w punkcie „epoka nowożytna” na wartości = 50. Obraz całego wykresu zależeć będzie, oczywiście, od innych wartości osi rzędnych. Krzywe zostaną podane w rozdziale V, po omówieniu osi odciętych, które nastąpi w rozdziale IV.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>