Porównanie danych kulturowych – kontynuacja

Z omówienia możliwych do uchwycenia kryteriów kultury wynika, że wartości liczbowe można uzyskać tylko dla bardzo wąskiego aspektu kultury człowieka – aspektu materialnego, czyli takiego, który dotyczy wiedzy człowieka o materiałach istniejących na Ziemi i siłach przyrody we Wszechświecie, oraz jego umiejętności panowania nad nimi. Zdając sobie w pełni sprawę z ograniczonych możliwości w tym względzie, przyjęliśmy aspekt materialny jako pewną wskazówkę rozwoju kulturowego człowieka. Rozpatrywane były cztery kryteria kulturowe: liczba materiałów używanych przez człowieka, liczba różnych zająć wykonywanych przez człowieka, szybkość, z jaką człowiek może sią poruszać używając środków mechanicznych i „test stopniowania”, czyli kulturowa gradacja przedmiotów wytwarzanych przez człowieka.

Te cztery kryteria zostały następnie ocenione w zależności od różnych okresów kulturowych, począwszy od najstarszego paleolitu aż po czas obecny. Liczby uzyskane w wyniku tej oceny zostały zredukowane do wysokości porównywalnej i podsumowane w tabeli IV-

W pierwszym rozdziale podaliśmy pobieżny przegląd metod datowania przedhistorycznych szczątków i pokładów geologicznych. Obecnie należałoby rozważyć dokładniej to zagadnienie, określane zwykle mianem geochronologii, w celu ustalenia czasu w latach przed czasem obecnym lub przed naszą erą, w ciągu którego żyły dane formy ludzkie, lub też w ciągu którego zostały wytworzone dane narzędzia. Czas ten zostanie umieszczony na osiach odciętych dla wskaźników antropologicznych I i dla kryterium C, które to zagadnienia są omówione w dwóch poprzednich rozdziałach.

Zanim przystąpimy do rozważań, jak można wymierzać czas w latach, omówimy główne wydarzenia, które przygotowały scenę dla pojawienia się na niej człowieka. Nie jest rzeczą łatwą ocenić, jak długo trwał ten okres przygotowawczy w porównaniu z tak bardzo krótkim okresem istnienia i rozwoju człowieka (patrz s. 60). Z wielu’niezależnych od siebie źródeł dowodów wynika mniej więcej ten sam czas początków formowania się Ziemi i zestalenia się skorupy ziemskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>