Pierwszy człowiek w partii – Malenkow

Kwestia następcy Stalina wyłoniła się natychmiast, gdy tylko członkowie najwyższego kierownictwa dowiedzieli się, że jego choroba jest bardzo poważna i że stan jest beznadziejny. Ostrożne rozmowy na temat podziału władzy toczyły się między najbliższymi współpracownikami Stalina przy łożu umierającego wodza. Malen- kow rozmawiał o tym z Berią. Chruszczów zaś z Bułganinem. Wszyscy w istocie byli zgodni, że najważniejsze wówczas stanowisko Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR powinien objąć Malenkow. Propozycję tę zgłosił Beria, a Chruszczów i Bułganin wyrazili na nią zgodę. Postanowiono zarazem zwolnić Malenkowa z obowiązków sekretarza KC KPZR i utworzyć węższy Sekretariat składający się z pięciu osób: Nikity Chruszczowa, S. Ignatjewa, Piotra Pospiełowa, Michaiła Susłowa, i N. Szatalina. Nikogo spośród tych pięciu osób nie uważano za „pierwszego sekretarza”, ale tylko Chruszczów był członkiem nowego, węższego Prezydium KC i z tego tytułu przewodniczył na posiedzeniach Sekretariatu. Niemniej jednak Malenkow w pierwszych miesiącach po śmierci Stalina był nie tylko pierwszą osobą w kierownictwie aparatu państwowego, ale i pierwszą postacią w partii. Przewodniczył na posiedzeniach Prezydium KC, z nim trzeba było uzgadniać wszystkie decyzje o charakterze dyrektywnym.

Na pogrzebie Stalina Malenkow pierwszy wygłosił krótkie przemówienie. Było ono podobne w formie do znanej „przysięgi” Stalina, to znaczy jego mowy wygłoszonej 26 stycznia 1924 r. na II Ogólnozwiązkowym Zjeździe Rad. Tylko zamiast powtarzanego przez Stalina zwrotu „przysięgamy ci, towarzyszu Lenin”, Malenkow używał słów „nasz święty obowiązek polega na tym…”.

„Prawda” zamieściła zdjęcie przedstawiające Stalina, Mao Tse- -Tunga i Malenkowa. Wszyscy inni politycy stojący obok zostali „usunięci” za pomocą zręcznego retuszu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>