Pierwszy człowiek w partii – Malenkow cz. II

Rzecz jasna po śmierci Stalina przed Malenkowem wyłoniło się wiele skomplikowanych problemów. Nie mógł, a zresztą nie chciał rozstrzygać ich sam. Nie mógł jednak również dopuścić do tego, aby ktoś z członków Prezydium Komitetu Centralnego rozwiązywał samodzielnie ważne zagadnienia polityczne i organizacyjne. Na tym tle zaczęły się rodzić konflikty między nim a Berią, który dokonał wielu ważnych zmian kadrowych w Ministerstwie Spraw Wew- nętrznych, Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego i zachowywał się tak, jak gdyby był przekonany, że Malenkow zaaprobuje wszystkie jego poczynania. Malenkow uchodził za przyjaciela Berii, lecz nie zamierzał być pionkiem w jego rękach. Doprowadziło to do zerwania ich przyjaźni politycznej i tajnej zmowy z Chruszczowem, w której wyniku Beria został usunięty i aresztowany.

Latem 1953 r. Malenkow zgłosił na sesji Rady Najwyższej ZSRR ważne propozycje w kwestiach gospodarczych. Jedna z nich dotyczyła znacznej obniżki podatków pobieranych od chłopów i anulowania wszystkich zadłużeń kołchoźników i kołchozów. Stwierdził również, że obecnie partia może sobie pozwolić na przywiązywanie większej wagi do rozwoju grupy „B”, to znaczy artykułów konsumpcyjnych. Jego zdaniem tempo rozwoju produkcji środków wytwarzania można nieco obniżyć i przeznaczyć uzyskane w ten sposób rezerwy na produkowanie artykułów konsumpcyjnych. Propozycje te zapewniły mu na długo popularność wśród ludności, a zwłaszcza chłopów, ponieważ wieś po raz pierwszy od wielu lat odczuła pewną ulgę. Wśród prostych ludzi pojawiły się i utrzymywały przez duższy czas pogłoski, że Malenkow jest „siostrzeńcem”, a nawet „przybranym synem” Lenina.

Głównym źródłem tej legendy był prawdopodobnie fakt, że matka Malenkowa nosiła nazwisko Uljanowa. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych była dyrektorem sanatorium na stacji Udielnaja na Kolei Kazańskiej. Przyczyniła się do zwolnienia wielu bezprawnie represjonowanych ludzi, dopóki syn nie powiedział jej, żeby się nie wtrącała w nie swoje sprawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>