Pierwsze trzydzieści lat Susłowa – dalszy opis

Zagadnienia ekonomii, ekonomii politycznej, a ściślej ekonomiki okresu przejściowego stanowiły w latach dwudziestych główny temat dyskusji wewnątrzpartyjnych. Z życiorysu Susłowa wynika, że zwalczał aktywnie poglądy opozycji „lewicowej”, jak i „prawicowej”. Wkrótce młody „czerwony profesor” zaczął wykładać ekonomię polityczną na Uniwersytecie Moskiewskim i w Akademii Przemysłowej, w której studiował właśnie w latach 1929-1930 Chruszczów. Między studentami, którzy dostali się na uczelnię wprost z aktywnej pracy partyjnej, a wykładowcami panowały wówczas zupełnie inne stosunki niż dziś. Ponadto Chruszczowa wybrano na sekretarza organizacji partyjnej w Akademii Przemysłowej. Dlatego można z całą pewnością założyć, że Chruszczów i Susłow znali się już w owym czasie, nie zawarli jednak jeszcze bliższej znajomości. Doszło do tego dopiero w latach czterdziestych.

W 1931 r, zaproponowano Susłowowi pracę w aparacie partyjnym, w związku z czym porzucił zajęcia wykładowcy. Został inspektorem Centralnej Komisji Kontroli WKP(b) i Ludowego Komisariatu Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, Głównym zajęciem na tym stanowisku było badanie licznych „spraw personalnych”, to znaczy przypadków łamania dyscypliny partyjnej i statutu, oraz odwołań ludzi wydalonycfT z partii. Wszystko wskazuje na to, że radził sobie z tą pracą nieźle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>