Pierwsze lata po wojnie cz. II

Polina Żemczużyna wstąpiła do partii jako młoda dziewczyna w 1918 r. Po kilku latach kierowała już wydziałem kobiecym w jednym z komitetów obwodowych na Ukrainie. Na początku lat dwudziestych odbywał się w Moskwie zjazd pracowników wydziałów kobiecych, na który przyjechała również Żemczużyna. Zachorowała jednak ciężko i znalazła się w szpitalu. Mołotow, który odpowiadał za przebieg zjazdu, postanowił odwiedzić chorą delegatkę. Odwiedzał ją jeszcze kilkakrotnie, a po powrocie do zdrowia Żemczużyna nie wróciła już na Ukrainę, lecz została panią domu sekretarza KC, Mołotowa. Wkrótce urodziła córkę, Swietłanę.

Na Kremlu zaprzyjaźniła się z żoną Stalina, Nadieżdą Allilujewą. Młode kobiety spotykały się często, były z sobą szczere i dla Żemczużyny nie było tajemnicą, że stosunki między Stalinem a jego żoną są coraz gorsze. Fatalnego dnia, 15 listopada 1932 r,, kiedy podczas kolacji u Woroszyłowa Stalin potraktował żonę brutalnie, opuściła ona mieszkanie w towarzystwie Poliny Żemczużyny, która długo starała się uspokoić obrażoną przyjaciółkę. Gdy następnego dnia rano znaleziono w sypialni Allilujewą z pistoletem w ręce i

G. Bartoli: Kogda Stalin umier fKult i. diejstwitielnost’), Stuttgart 1974, s. 40. przestrzeloną głową, wezwano najpierw Ordzonikidze z żoną, Zinaidą, i Mołotowa z Poliną, a dopiero później zbudzono Stalina i poinformowano o samobójstwie żony.

Dla mściwego i podejrzliwego Stalina Żemczużyna już wówczas stała się „persona non grata”. Umiał jednak czekać i kryć się ze swymi uczuciami. „Czystki” lat trzydziestych ominęły Żemczużynę. Co więcej, w drugiej połowie tych lat powierzano jej odpowiedzialne stanowiska w Radzie Komisarzy Ludowych. Była krótko zastępcą ludowego komisarza przemysłu spożywczego, ludowym komisarzem przemysłu rybnego, następnie kierowała Zarządem Przemysłu Kosmetycznego. Na XVIII Zjeździe WKP(b) wybrano ją na zastępcę członka Komitetu Centralnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>