Pakt Mołotow – Ribbentrop

W latach trzydziestych Mołotow i jako członek Biura Politycznego, i jako przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych musiał się zajmować różnymi zagadnieniami z zakresu polityki zagranicznej. Często nie zgadzał się z opiniami i propozycjami ludowego komisarza spraw zagranicznych Maksima Litwinowa. Były pracownik służby zagranicznej, J. Gniedin, w następujący sposób opisuje stosunki między Mołotowem a Litwinowem:

,,W amerykańskiej książce «Litwinow» zawarta jest bezsensowna sugestia, jakoby Litwinow sam zaproponował na następcę na stanowisku ludowego komisarza «swego przyjaciela» Mołotowa. Mimo że Litwinow nigdy nam nie mówił o stosunkach z Mołotowem, wiadomo było, że są złe. Litwinow nie mógł szanować ograniczonego intryganta i współwinnego terroru, Mołotowa. Z kolei on wyraźnie nie lubił Litwinowa, jedynego komisarza ludowego, który zachował samodzielność i poczucie godności. Niechęć przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych w stosunku do ludowego komisarza spraw zagranicznych odbijała się między innymi na sytuacji centralnego aparatu dyplomatycznego. Młodzi karierowicze skarżyli się, że uposażenia w Ludowym Komisariacie Spraw Zagranicznych są niższe niż na analogicznych stanowiSKach w innych komisariatach ludowych”.

W maju 1939 r. Litwinow został zwolniony ze stanowiska ludowego komisarza. Zastąpił go Mołotow, który pozostał jednocześnie nadal szefem rządu radzieckiego. W otoczeniu Stalina był on uważany za rzecznika zbliżenia między ZSRR a Niemcami. Już w 1937 r. przedstawiciel handlowy Związku Radzieckiego w Niemczech, D. Kandełaki, prowadził w imieniu Stalina i Mołotowa rozmowy z doradcą Hitlera, ministrem Hjalmarem Schachtem, w sprawie polepszenia stosunków politycznych i gospodarczych między obydwoma krajami. Rozmowy odbywały się za plecami Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych. Z tych względów powołanie Mołotowa na stanowisko ludowego komisarza spraw zagranicznych zostało przyjęte jako zaproszenie Niemiec do stołu rokowań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>