Osłabienie władzy i wpływów Malenkowa cz. III

Następnego dnia, 25 stycznia, plenum Komitetu Centralnego podjęło uchwałę o zwolnieniu Malenkowa z obowiązków szefa rządu. Odczytano jego oświadczenie, w którym uznawał swoje błędy i odpowiedzialność za zły stan rolnictwa. Tę ostatnią sprawę uzasadniał „małym doświadczeniem”. Na plenum wystąpili z krytyką niektórzy członkowie Komitetu Centralnego i jego Prezydium, wśród których znalazł się .również Mołotow. Krytyka nie była jednak zbyt ostra. Po kilku dniach stenogram z obrad plenum styczniowego odczytano w organizacjach partyjnych. Po upływie następnych kilku dni uchwały plenum zatwierdziło Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, które powołało Malenkowa na stanowisko ministra elektrowni.

W dniu plenum KC w wilii Malenkowa zebrało się wielu jego krewnych. Wille takie, położone w pobliżu ulic Mosfilmu, zbudowano niedługo przedtem dla członków Biura Politycznego właśnie z jego inicjatywy. Wszyscy oczekiwali z niepokojem gospodarza domu. Przyjechał bardzo późno. Wchodząc do salonu i widząc krewnych i bliskich powiedział z wyraźną ulgą: „Wszystko pozostaje po dawnemu”. Został od razu zrozumiany. Nikt się nie spodziewał, że Malenkow będzie nadal szefem rządu. Formuła „pozostaje po dawnemu” oznaczała, że utrzymał się w składzie Prezydium KC, że będzie nie tylko ministrem, ale i jednym z zastępców przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR. A to znaczyło z kolei, że będzie korzy- stać ze wszystkich dotychczasowych apanaży, ze będzie mieszkać w tej samej willi i że wiele przywilejów zachowują jego najbliżsi krewni.

Byłoby jednak błędem sądzić, że Ma lenków pogodził się tak łatwo ze zmianami. Pozornie utrzymywał z Chruszczowem jak najlepsze stosunki, uczestniczył nawet we wszystkich jego uroczystościach rodzinnych, dawał prezenty jego krewnym. Marzył jednak o powrocie do władzy. Według relacji Edwarda Crankshawa, który spotykał się i rozmawiał z nim w Anglii w końcu 1956 r. Malenkow, zwykle małomówny (tym bardziej w kontakcie z obcokrajowcem), powiedział nagle ze złością: „Ja jeszcze wrócę, usiłując unicestwić mnie spojrzeniem płonących czarnych oczu”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>