Osady ciągłe

Osady z epoki plejstocenu, charakteryzujące się mniej lub bardziej ciągłym następstwem, czyli seriami warstw nieokresowych, można dla wygody podzielić na: 1) osady w jaskiniach, 2) osady terasów rzecznych i podniesionych nabrzeży i 3) osady lądowe i rzeczne. Podamy typowe przykłady każdego wymiennego rodzaju osadów, aby pokazać sposób ich datowania.

Jednym z najlepszych przykładów osadów w jaskiniach w Anglii są osady odkopane przez Leslie Armstronga w jaskini Pin Hole koło Creswell, Der- byshire (rys. 48), gdzie pokłady grubości 5 m odsłoniły serie warstw obejmujących okres zlodowacenia Wiirm. Osadem podstawowym była żółta glina jaskiniowa, podzielona na dwa poziomy warstwą skał, które opadły z pułapu na skutek wietrzenia skał spowodowanego mrozem. Drugi pokład skał oddziela tę żółtą glinę jaskiniową od górnej warstwy czerwonej gliny, a wszystko razem jest pokryte warstwą ze stalagmitami, pokrytymi zewnętrznym osadem ilastym, pochodzącym ze stosunkowo niedawnych czasów.

Pokład znajdujący się na spodzie obejmuje szczątki koni, bizonów, lwów, wielkich jeleni itd., jak również przedmioty kultury mustierskiej w postaci surowo obrobionych narzędzi odłupkowych, podobnych do wczesnych mustierskich ostrzy odłupkowych z Clac- ton-on-Sea. Ogólnie biorąc, fauna z tych pokładów jest dosyć typowa dla znajdowanej w jakichkolwiek innych stanowiskach fauny późniejszych etapów ostatniego okresu między lodowcowe go. Niższy pokład odłamków skalnych zawiera faunę arktyczną i reprezentuje zimną fazę. Potem następuje strefa stosunkowo łagodna, różni się jednak ona od niższej, też łagodnej strefy gliny jaskini, gdzie narzędzia mu- stierskie to typowe skrobacze o bardziej rozwiniętej technice wykonania niż surowe ostrza odłupkowe z pokładów podstawowych. Najbardziej interesujący jest fakt przemieszania tej kultury krzemiennej z pewną ilością obrobionych kości, charakterystycznej dla kultury oryniackiego człowieka z Cró-Magnon i późniejszych. Zeuner zwraca uwagę na fakt, że takie zazębianie się kultur mustierskiej i oryniackiej zauważono również w osadach z doliny Renu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>