Osady ciągłe – dalszy opis

Drugi, czyli wyższy pokład skalny i dolna powierzchnia nałożonej na niego czerwonej gliny jaskiniowej zawiera renifera, mamuta, włochatego nosorożca i lisa arktycznego – wskazując na następną zimną fazę. Z pokładów tego okresu pochodzą pewne narzędzia późnomustierskie i protosolutrejskie. Następnie idzie fauna łagodniejszego klimatu, jak na przykład płowa zwierzyna i bizon, lecz trafiają się również rogi jeleni w powiązaniu z typowymi dla kultury oryniackiej krzemiennymi ostrzami odłupkowymi. Powyżej klimat stawał się coraz zimniejszy, a kulturę krzemienną reprezentowały ostrza i małe wyroby krzemienne, wraz z charakterystycznymi dla czasów magdaleńskich narzędziami z obrobionej kości, zwanymi zwykle kresweliańskimi, jako że jaskinia Pin Hole położona jest w wąwozie Creswell. Okazy te są właściwie identyczne z wyrobami krzemiennymi z Aveline’s Hole w Somerset. Całość tych osadów przypieczętowana jest pokładem stalagmitowym (tak samo jak w Aveline’s Hole). Być może, że stalagmity te wskazują na nadejście bardziej wilgotnego, aczkolwiek wciąż jeszcze zimnego klimatu. Jeżeli ten pokład stalagmitowy jest współczesny ostatniemu odchyleniu w zlodowaceniu Würm, to zastąpienie stalagmitami odłamków powstałych z wietrzenia skał na skutek mrozów nie pozostaje bez związku z faktem, że ostatnie zimne odchylenie uważane jest za mniej surowe, co zresztą widoczne jest na rys. 46. Ta współzależność usprawiedliwiona jest stwierdzeniem, że osady gliny powyżej stalagmitu zawierają faunę stosunkowo niedawną, łącznie z niedźwiedziem brunatnym, wilkiem, borsukiem, płową zwierzyną, świnią itd. Armstrong przypuszcza, że dwie warstwy odłamków skalnych zbiegają się z dwoma pierwszymi szczytami zimna w okresie Würm, co jest zgodne również z interpretacją Zeunera, który umiejscawia wszystkie serie, od skały podłoża do pokładów stalagmitu, w ostatniej głównej fazie zimna – Würm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>