Opozycja wobec kierownictwa Nikity Chruszczowa cz. II

W tym samym roku została również podana w wątpliwość rola Mołotowa jako teoretyka. Przemawiając na jednej z sesji Rady Najwyższej ZSRR powiedział on, że w kraju zbudowano „podstawy spo- łeczeństwa socjalistycznego”. Formuła ta spotkała się z zastrzeżeniami innych członków KC, którzy twierdzili, że „podstawy socjalizmu” zbudowano w Związku Radzieckim na początku lat trzydziestych, natomiast w połowie lat pięćdziesiątych powstało już społeczeństwo socjalistyczne. Mimo ze w istocie Mołotow miał więcej racji niż jego oponenci, to jednak przegrał w tym dogmatycznym sporze i zmuszony był publicznie uznać swój błąd. W numerze 14 miesięcznika „Kommunist” w 1955 r. ukazał się „List do redakcji”, w którym Mołotow oświadczał:

„Uważam swoje sformułowanie w kwestii zbudowania społeczeństwa socjalistycznego w ZSRR, wypowiedziane na sesji Rady Najwyższej ZSRR w dniu 8 lutego 1955 roku, z którego można by wysnuć wniosek, iż w ZSRR zbudowane zostały dopiero podstawy społeczeństwa socjalistycznego, za błędne teoretycznie i szkodliwe politycznie (s. 127-128)”.

Już w latach 1953-1955 zrehabilitowano w Związku Radzieckim 10 tysięcy osób, głównie funkcjonariuszy partyjnych i państwowych, o których zabiegali szczególnie wpływowi ludzie. Po zwolnieniu żony Mołotow raczej się sprzeciwiał, niż przyczyniał do nowych rehabilitacji. Wiele próśb w tej sprawie płynęło z niezliczonych obozów właśnie na jego ręce. Do niego wysyła między innymi list były wysoki funkcjonariusz MSZ J. Gniedin. Otrzymał jednak szybko zdecydowaną odmowę. Pisał o tym w opublikowanych wspomnieniach:

„Odmowa rehabilitacji umotywowana z bezczelnością najgorszych czasów stalinowskich była odpowiedzią na moje oświadczenie adresowane do Mołotowa. Wskazywało na to jednoznaczne pismo prokuratury. Adwokat, którego radziła się moja żona, powiedział, że zwrócenie się do Mołotowa było błędem, chociaż pisaliśmy jednocześnie do różnych instancji. Do Mołotowa nie należało się zwracać, ponieważ w 1953 roku on właśnie był jeszcze zdolny zalecić prokuratorowi generalnemu, aby odmówił mi rehabilitacji. Wydaje się, że Mołotow nie był wykonawcą cudzej woli. Chyba że cień dyktatora błogosławił Mołotowa i Rudenkę na nowe bezprawia”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>