Oddziały Armii Czerwonej

Pragnąc uzyskać korzystniejszą ze strategicznego punktu widzenia granicę państwa, Stalin postanowił przesunąć na zachód granicę radziecko-fińską, która na Przesmyku Karelskim przebiegała zbyt blisko Leningradu. Przyjął osobiście na Kremlu delegację Finlandii z Juho Kusti Paasikiwi na czele i zaproponował wymianę terytorium liczącego 2700 kilometrów kwadratowych w Karelii. Finowie tracili jednak przy takiej zamianie nie tylko tereny lepiej zagospodarowane pod względem gospodarczym, lecz także swoje główne linie umocnień. Rząd fiński odrzucił tę propozycję i nie reagował na groźby wojny, z którymi wystąpił Mołotow, Zbliżał się listopad 1939 r. i Finowie byli pewni, że Związek Radziecki nie zdecyduje się rozpocząć wojnę przed zimą. Mylili się. 30 listopada rano na Helsinki spadły pierwsze bomby i oddziały Armii Czerwonej przekroczyły granicę Finlandii. Był to jednak poważny błąd Stalina, który był przeświadczony, że będzie to krótka i niezbyt kosztowna akcja militarna. Wszak przeciwko maleńkiej Finlandii została rozwinięta armia licząca 450 tysięcy ludzi, wyposażona w 1700 dział, 1000 czołgów i 800 samolotów. Finlandia miała pod bronią 215 tysięcy żołnierzy, ale zaledwie 75 samolotów bojowych, 60 przestarzałych czołgów, kilkaset dział.

Oddziały Armii Czerwonej przełamały bez większych trudności tylko pierwszą linię obrony fińskiej. Na drugiej linii jednostki ugrzęzły w walce. Szedł atak za atakiem, lecz sukcesu nie było. Finowie bronili się mężnie i okazało się, że są lepiej przygotowani do wojny w warunkach zimy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>