Niepowodzenia wojsk radzieckich budziły irytację i gniew Stalina

Do wojny angażowano coraz to nowe dywizje radzieckie. Woro- szyłow osobiście kierował działaniami bojowymi, wyjeżdżając często na front. Jednakże każdy kilometr terytorium wydartego przeciwnikowi był dosłownie usłany ciałami żołnierzy zabitych lub zamarzniętych na śmierć. Rannych i tych, którzy poważnie ucierpieli wskutek mrozów, liczono najpierw w dziesiątki, a później prawdopodobnie w setki tysięcy. Zima 1939/1940 r. była niezwykle surowa, mrozy dochodziły niekiedy do 50 stopni. W takich warunkach bataliony łyżwiarzy fińskich były w stanie zatrzymać i rozbić dywizję Armii Czerwonej.

Niepowodzenia wojsk radzieckich budziły irytację i gniew Stalina. Jeszcze przed klęską Finlandii, w czasie wielu nieoficjalnych spotkań, dawał wyraz niezadowoleniu. Nikita Chruszczów wspominał później:

„W rozmowach, jakie się odbywały, Stalin krytykował resort wojskowy, krytykował Ministerstwo Obrony, krytykował zwłaszcza Woroszyłowa, skupiał wszystko na osobie, na Woroszyłowie. Zgadzałem się ze Stalinem i inni byli zgodni z tą krytyką, ponieważ rzeczywiście w pierwszej kolejności odpowiedzialny był Woroszyłow, gdyż przez wiele lat zajmował stanowisko ministra obrony… Pamiętam, jak Stalin w porywie gniewu, ostrej polemiki, nie na żadnych posiedzeniach, odbywało się to w mieszkaniu na Kremlu i w Bliskiej Willi, bardzo krytykował, zdenerwował się, wyskoczył, znaczy się na Woroszyłowa. Woroszyłow również… wybuchnął, spurpuro- wiał, wstał i … mówi na krytykę Stalina: «Ty jesteś temu winien, ty zniszczyłeś kadrę wojskową». I Stalin udzielił mu odpowiedniej odprawy”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>