Moskwianie i ich nastawienie do Mołotowa cz. II

Pewnego razu, zimą, Mołotow podjechał pod swój dom samochodem i skierował się ostrożnie, aby się nie poślizgnąć, do bramy. Naprzeciwko szło dwóch potężnych mężczyzn. Jeden z nich, Gie- orgij Mienszykow, który spędził około dwudziestu lat w więzieniach i obozach, zdolny inżynier budowlany, poznał Mołotowa i zatrzymał się, „Co, jeszcze pełzasz, wampirze” – zapytał.

Wydawałoby się, że w wieku 94 lat Mołotow niczego nie może się juz spodziewać. Tymczasem historia zadrwiła z nas raz jeszcze, dowodząc jak żywotne są siły dogmatyzmu i stalinizmu w kraju. W końcu 1964 r., to znaczy po plenum październikowym KC KPZR, Mołotow napisał prośbę do Aleksieja Kosygina i Leonida Breżniewa o przywrócenie mu praw członka partii. Takich próśb od ludzi „pokrzywdzonych” za czasów Chruszczowa było wiele, lecz prawie wszystkie, łącznie z jego podaniem, zostały oddalone. Po kilku latach Mołotow powtórzył prośbę. Było to pod koniec lat sześćdziesiątych, kiedy prasa przygotowywała społeczeństwo do rehabilitacji Stalina i jego nazwisko, a niekiedy też nazwisko Mołotowa, zaczęły się pojawiać na łamach gazet i czasopism. Do rehabilitacji jednak nie doszło i podanie Mołotowa znów zostało oddalone. Nie wiemy, ile razy ponawiał prośbę, czynił to jednak wielokrotnie.

Na początku 1984 r., kiedy sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego KPZR został Konstantin Czernienko, Mołotow wysłał do KC kolejne podanie o przywrócenie mu praw członka partii. Poparł je gorąco Andriej Gromyko, którego wpływy w Biurze Politycznym wyraźnie wzrosły. Nie chcąc wszczynać dyskusji w tej sprawie pozostali członkowie Biura Politycznego nie oponowali i Mołotow znalazł się znów w szeregach partii. Prasa partyjna nie informowała o tym, chociaż sam fakt został potwierdzony na jednej z konferencji prasowych dla dziennikarzy zagranicznych. W latach 1984-1986 nazwisko Mołotowa, teraz już członka KPZR, zaczęło się pojawiać częściej w prasie. Postać Mołotowa ukazuje się również w kinie, na przykład w pompatycznym filmie „Zwycięstwo”, którego głównymi bohaterami byli Stalin i Breżniew.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>