Mołotow i porozumienie z Niemcami

W imieniu Związku Radzieckiego układ podpisał, jak wiadomo, Mołotow, dlatego nazwano go nieoficjalnie „paktem Mołotow-Rib- bentrop”. Podpisano jednocześnie kilka tajnych załączników do układu. Po wojnie zostały one opublikowane na Zachodzie, lecz dotychczas nie ogłoszono ich w ZSRR.

31 sierpnia zwołano nadzwyczajną sesję Rady Najwyższej ZSRR, na której Mołotow wygłosił referat o zaskakującym dla wszystkich układzie. Sesja jednomyślnie ratyfikowała pakt, a następnego dnia rozpoczęła się już druga wojna światowa. Hitlerowcy napadli na Polskę, a w dwa dni później Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę.

17 września ludzie radzieccy dowiedzieli się z przemówienia radiowego Mołotowa o wejściu oddziałów Armii Czerwonej na terytorium Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. W przemówieniu tym Mołotow powiedział wprost o „wewnętrznej bezzasadności i jawnej bezcelowości istnienia państwa polskiego”.

28 września 1939 r. Mołotow podpisał jeszcze jedno porozumienie z Niemcami – „Układ niemiecko-radziecki o przyjaźni i granicach”. Również do tego dokumentu dołączono trzy tajne protokoły. Jeden z nich uznawał terytorium Litwy za strefę wpływów ZSRR. W myśl drugiego na obszarze Związku Radzieckiego i Niemiec zakazana była „polska agitacja” szkodliwa dla interesów obu stron.

W celu ratyfikacji nowego układu postanowiono znów zwołać sesję Rady Najwyższej ZSRR. 31 października Mołotow wygłosił na sesji referat. Dziś warto przypomnieć dwa jego fragmenty. Na przykład na temat ideologii nazistowskiej i faszystowskiej stwierdził: „Ideologię hitleryzmu, jak każdy inny system ideologiczny, można uznawać lub negować, jest to sprawa poglądów politycznych. Ale każdy człowiek zrozumie, że ideologii nie można zniszczyć siłą, nie można położyć jej kresu za pomocą wojny. Dlatego jest nie tylko rzeczą bezsensowną, ale karygodną prowadzenie takiej wojny, jak wojna «o zlikwidowanie hitleryzmu»”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>