Mołotow: o włos od aresztowania

Jeszcze w czasie kolektywizacji i przymusowego wysiedlania bogatych i nie tylko bogatych, ale wielu biednych chłopów oraz średniaków w latach 1930-1931, Mołotow wyjeżdżał do różnych części kraju w charakterze nadzwyczajnego pełnomocnika dysponującego nieograniczonymi uprawnieniami. Szczególnie złowieszczą rolę odegrał na Ukrainie, gdzie w 1932 r. kierował dostawami zbóż w obwodach południowych. Jak wiadomo, po tych „dostawach” na Ukrainie Południowej zapanował straszliwy głód, który zabrał miliony istnień ludzkich.

Kiedy jednak w 1936 r. w Moskwie rozpoczęły się pod kierownictwem Stalina, Jeżowa i Jagody przygotowania do pierwszego „jawnego” procesu sądowego grupy Zinowjewa-Kamieniewa, realna groźba zawisła również nad Mołotowem. Istniały w tej kwestii jakieś rozbieżności między nim a Stalinem. O ich konsekwencjach pisał w wydanej jeszcze w 1953 r. książce Aleksandr Orłów (Lew Feldbin), zasłużony radziecki agent wywiadu, który pracował w Hiszpanii i Francji i odmówił powrotu do ZSRR na pewną śmierć. Ukrywał się w Stanach Zjednoczonych nawet przed władzami amerykańskimi i udało mu się przeżyć Stalina o dwadzieścia lat. A oto co pisał:

„Z oficjalnego sprawozdania z procesu «ośrodka trockistowsko- -zinowjewowskiego” wynika, że wyliczając w sądzie nazwiska przywódców, których «ośrodek» zamierzał zamordować, nikt nie N.J. Mandelsztam: Wospominanija, Paryż 1970, s. 167. wymienił ani razu nazwiska Mołotowa. Tymczasem Mołotow zajmował w kraju pierwsze miejsce po Stalinie i był szefem rzędu. Oskarżeni twierdzili, że szykowali akty terrorystyczne przeciwko Stalinowi, Woroszyłowowi, Kaganowiczowi, Żdanowowi, Ordżoni- kidze, Kosiorowi i Postyszewowi, lecz ich zbrodnicze zamierzenia nie odnosiły się z jakichś powodów do Mołotowa. Przekonamy się zaraz, że nie ma w tym nic tajemniczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>