Mołotow w niełasce – dalszy opis

Pewnego razu Stalin w obecności Chruszczowa powiedział, że podejrzewa, iż w czasie zagranicznych podróży Mołotow został zwerbowany i jest „agentem amerykańskiego imperializmu”. Wydał polecenie, aby za pośrednictwem przebywającego właśnie w Stanach Zjednoczonych Wyszyńskiego zebrano informacje, w jaki sposób Mołotow poruszał się po Ameryce i czy przydzielono mu wagon specjalny, jak gdyby mogło to być dowodem jego winy. Wielu spośród aresztowanych w tym czasie ludzi zmuszano do składania fałszywych zeznań przeciwko Mołotowowi, jak również przeciw Kaganowiczowi, Woroszyłowowi i Mikojanowi. Mimo to na XIX zjeździe partii Mołotow nie tylko zasiadał w niewielkim prezydium, ale nawet otworzył obrady krótkim przemówieniem. Pod koniec zjazdu wybrano go do Komitetu Centralnego i w skład rozszerzonego na życzenie Stalina Prezydium KC KPZR {36 członków i zastępców). Stalin zaproponował wybór Biura Prezydium do stałego kierowania sprawami partyjnymi i podyktował dziewięć nazwisk osób, które miały się w nim znaleźć. Mołotowa wśród nich nie było. W kręgach Komitetu Centralnego zaczęto na niego patrzeć jak na człowieka straconego. Istniało niemało dowodów na to, że Stalin zamierzał przeprowadzić po XIX zjeździe nową terrorystyczną czystkę na najwyższych szczeblach partii. I wszystko wskazywało na to, że Mołotow będzie jedną z jej pierwszych ofiar.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>