Mołotow podczas II wojny światowej

W rzeczywistości Mołotow zajmował się w Państwowym Komitecie Obrony ściśle wojskowymi sprawami tylko raz. Po przełamaniu przez Niemców frontu w październiku 1941 r. i okrążeniu pod Wiaźmą dużego zgrupowania armii radzieckich udali się do Gżatska i Możajska członkowie Państwowego Komitetu Obrony, Mołotow i Woroszyłow. Stalin był bliski paniki i nie do końca dowierzał jeszcze wojskowym. Na jego polecenie Mołotow i Woroszyłow mieli się dokładnie zapoznać z sytuacją operacyjną i zalecić środki mające zlokalizować niemiecki wyłom zagrażajęcy bezpośrednio Moskwie. Z Mołotowa nie było wielkiego pożytku. Konkretne propozycje zgło- siła grupa oficerów Sztabu Generalnego na czele z Aleksandrem Wasilewskim.

W latach wojny niektóre rodzaje broni miały nie tylko nazwę oficjalną, ale i nieoficjalną. Na przykład żołnierze ochrzcili radzieckie odrzutowe miotacze min „katiuszami”. Już w pierwszych tygodniach wojny w walce z czołgami zaczęto używać butelek z mieszanką zapalającą. Wyrabiały je służby chemiczne pułków i dywizji, początkowo z benzyny z pewnymi dodatkami. Później zaczęto je dostarczać z zaplecza jako amunicję. Produkowano je w spółdzielniach, a nawet fabrykach lemoniady, przy czym recepty były różne. Niemcy nazwali te butelki „koktajlem Mołotowa”. W Armii Radzieckiej nie stosowano tej nazwy, lecz na Zachodzie jest w użyciu do dziś. Często czytając w prasie zachodniej o niepokojach na Bliskim Wschodzie lub manifestacjach i starciach z policją można spotkać zdanie, że manifestanci, a nawet powstańcy, rzucali w wojsko i policję butelkami z „koktajlem Mołotowa”. Mołotow nie był wprawdzie autorem propozycji zaopatrzenia wojsk w tę broń, ale jako zastępca przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony podpisał uchwałę w sprawie jej masowej produkcji i stąd prawdopodobnie wzięła się ta nieoficjalna nazwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>