Mikojan

Mikojan nie brał bezpośrednio udziału w akcjach represyjnych w okresie kolektywizacji i przymusowych dostaw w latach 1930-1933. Musiał jednak dać sankcję na aresztowanie wielu bezpartyjnych specjalistów, którzy zajmowali ważne stanowiska w Ludowym Komisariacie Handlu i zostali oszczerczo oskarżeni o szkodnictwo. Nie był on inicjatorem tych represji, lecz nie występował także otwarcie przeciwko nim. Znamienny w tym kontekście jest przypadek M. Jakubowicza, który w Ludowym Komisariacie Handlu kierował Zarządem Artykułów Przemysłowych. Opracowywane przez niego plany zaopatrzenia bardzo wnikliwie studiował Mikojan, a następnie zatwierdzało je kolegium ludowego komisariatu. Najważniejsze wskaźniki zaopatrzenia omawiano nawet na posiedzeniach Biura Politycznego KC WKP(b).

W latach trzydziestych zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy obrazów i przedmiotów wartościowych unikali rozgłosu. Dziś większość obrazów z Ermitażu nie znajduje się już w rękach prywatnych. Gulbenkian ofiarował swoją kolekcję Portugalii. Obrazy ze zbiorów Mellona są wystawione w Galerii Waszyngtońskiej. Część dzieł sztuki nabyły lub otrzymały w darze muzea holenderskie i Luwr.

Zdarzyło się, że Mikojan polecił zwiększyć zaopatrzenie jednych miast kosztem innych, co było związane z masowymi protestami robotników, Jakubowicz zwrócił uwagą, ze główne zadania w zakresie zaopatrzenia są już zatwierdzone przez Biuro Polityczne. Mikojan powołał sią na osobiste polecenie Stalina, Jakubowicz wykonał dyspozycją. Wkrótce jednak doszło do wybuchów niezadowolenia również w innych miastach, W „Prawdzie” ukazał sią artykuł oskarżający go i jego wydział o „szkodnictwo”. Został aresztowany. Już na pierwszym przesłuchaniu zażądał powołania na świadka Mikojana, Śledczy sią roześmiał: „Czyście zwariowali? – powiedział – Z waszego powodu bądziemy powoływać na świadka ludowego komisarza ZSRR?”, Jakubowicz został skazany i spędził w obozach i więzieniach ponad 25 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>