Mikojan w latach wojny

W latach 1939-1940 ludowy komisarz handlu zagranicznego, Anastas Mikojan, prowadził rokowania z niemieckimi delegacjami gospodarczymi i czuwał nad ścisłym wykonaniem zawartych porozumień. Mimo że Niemcy już w 1940 r. nie dotrzymywali terminów dostaw sprzętu, pociągi z radzieckimi artykułami żywnościowymi i surowcami kursowały z ZSRR do Niemiec prawie do 21 czerwca 1941 r.

Wojna gruntownie zmieniła sytuację i obowiązki Mikojana. Przed wojną, kiedy w jego gestii znajdowała się cała sfera handlu i zaopatrzenia oraz produkcja wyrobów przemysłu lekkiego i spożywczego, Mikojan oświadczył:

„Możemy powiedzieć, że jeśli Armii Czerwonej potrzebne będą w czasie wojny środki spożywcze, otrzyma do syta mleko zagęszczone kawę i kakao, konserwy mięsne i drobiowe, cukierki, konfitury i wiele innych artykułów, w które obfituje nasz kraj”.

Zaopatrzenie Armii Czerwonej w latach wojny nie było oczywiście tak obfite, lecz można je w zasadzie uznać za zadowalające. Zaraz po wybuchu wojny Mikojan stanął na czele komitetu zajmującego się zaopatrzeniem Armii Czerwonej w żywność. W 1942 r. powołano go w skład Państwowego Komitetu Obrony (najwyższego w czasie wojny organu władzy w kraju). Jego zasługi w zakresie zaopatrzenia armii były tak bezsporne, że już w 1943 r., w najgorętszym okresie wojny, nadano mu tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej. Wkrótce po wybuchu wojny został członkiem Rady do Spraw Ewakuacji, której przewodniczył Nikołaj Szwernik. Rada miała wykonać gigantyczną pracę polegającą na ewakuacji do wschodnich i południowych regionów kraju wielu milionów robotników i pracowników umysłowych oraz tysięcy zakładów przemysłowych. Na początku 1943 r. liczba ewakuowanych wyniosła 25 milionów. Kiedy oddziały Armii Czerwonej po uzyskaniu przełomu w wojnie rozpoczęły marsz na zachód, Mikojan wszedł w skład Państwowego Komitetu do Spraw Odbudowy Gospodarki Terenów Wyzwolonych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>