Mikojan w latach terroru cz. III

To Mikojan przemawiał w imieniu Biura Politycznego KC na uroczystym zebraniu aktywu NKWD, poświęconym dwudziestoleciu organów: WCzK-GPU-NKWD. Znieważał w tej wypowiedzi „wrogów ludu”, wśród których znalazła się już wówczas większość członków Komitetu Centralnego WKP(b), i wychwalał „stalinowskiego komisarza ludowego” Jeżowa: „Uczcie się od towarzysza

Jeżowa – mówił – stalinowskiego stylu pracy, tak jak on się uczył i uczy od towarzysza Stalina. Towarzysz Jeżów stworzył w NKWD znakomity trzon czekistów i wychowuje ich po bolszewicku w duchu Dzierżyńskiego, w duchu naszej partii”. Kończąc referat Mikojan wzniósł okrzyk: „Dzielnie popracował NKWD w ciągu tego czasu. Miał na uwadze 1937 rok.

Jeden z przypadkowych uczestników tego zgromadzenia wspominał po kilkudziesięciu latach: „Referat wygłaszał Mikojan, ubrany w ciemną kaukaską koszulę ściągniętą pasem. Słów nie mogłem zrozumieć, prawdopodobnie dlatego, że mówił z silnym akcentem. Stalina w prezydium nie było. Budionny zjawił się z dużym opóźnieniem i posiedzenie przerwały owacje, pewna kobieta wzniosła nawet jakiś okrzyk. Potem znów wybuchły owacje – to pojawił się w loży Stalin – i nie ustawały, dopóki nie zniknął. Chyba jednak najbardziej entuzjastycznie powitano ukochanego „stalinowskiego komisarza ludowego» Jeżowa. Jeżów stał ze spuszczoną głową pokrytą gęstą czarną czupryną i uśmiechał się z zażenowaniem, jak gdyby nie był pewien, czy zasługuje na taki entuzjazm”.

W owym czasie Mikojan udzielał w pewnych wypadkach pomocy materialnej i innej krewnym niektórych swych aresztowanych towarzyszy, a nawet obiecywał im „przy pierwszej nadarzającej się możliwości” pomoc w uwolnieniu ich mężów, braci lub ojców. Pomógł na przykład rodzinie Arkadija Brajtmana, wysokiego urzędnika Ludowego Komisariatu Finansów, którego znał jeszcze z Baku. Sam Brajtman został rozstrzelany i jemu już w niczym nie można było pomóc. Jego żonę i dwoje nieletnich dzieci pozostawiono jednak w Moskwie, nie zesłano jak wiele innych rodzin. Po śmierci Stalina Mikojan zatrudnił żonę Brajtmana w jednym z podległych mu instytutów i przyczynił się do powrotu z zesłania jej siostry.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>