Materiały z późnej epoki żelaza

W okresie między okupacją rzymską a podbojem nor- mańskim, do użytku wprowadzono pewną niewielką liczbę nowych materiałów, lecz nawet w okresie średniowiecza oś rzędnych dla materiałów kulturowych nie wykazuje znaczniejszego wzrostu. Rozwój handlu na skalę światową z pewnością rozpowszechnił niektóre materiały, jednakże do około 1500 roku n.e trudno byłoby wymienić więcej niż 20 naprawdę nowych. Były to, na przykład, jedwab i bawełna, mosiądz i nikiel, glina lub kafle i cegły, porcelana, glazura, papier, atrament, żywica, konopie, korek, różne chemikalia i lekarstwa itd., do ogólnej liczby 50 lub 60 (±55).

Obecnie dysponujemy 92 odmiennymi elementami stałymi, posiadamy umiejętność wyrabiania materiałów syntetycznych, takich jak nowoczesne tworzywa sztuczne, toteż oś rzędnych dla czasów obecnych musiałaby sięgać kilku setek, ale nie ma potrzeby ustalania dokładnej ich liczby.

Tak więc wartości osi rzędnych kulturowego kryterium Cj są już skompletowane. Uwidocznione są one w trzeciej rubryce tabeli IV. Zanim można będzie ocenić, czy dane te wymagają obniżenia czy podwyższenia, należy zbadać następne kryteria: C2, C3 i C4. Wówczas dopiero będziemy mogli zdecydować, jak uszeregować te cztery grupy liczb, aby posłużyły celom porównawczym, podobnie jak wskaźniki antropologiczne.

Dane tego kryterium jasno wynikają z uprzednio dokonanego przeglądu Cj. Zanim jednak omówimy to zagadnienie, musimy zastanowić się nad dokładnym znaczeniem określenia „różne zajęcia”. Z definicji „zajęcia” należałoby wykluczyć wszelkie codzienne, osobiste czynności, jak gotowanie, spanie, pływanie, jedzenie itd. Słowo to ma obejmować czynności i techniki związane z codzienną pracą człowieka, a także związane jest z jego bardziej intelektualną działalnością, na przykład zawód lekarza, nauczyciela, adwokata itd. Tak więc zarówno wyrabianie narzędzi kamiennych, jak budowa okrętów, zaliczone będą do „zajęć” na równi z zawodowymi czynnościami współczesnego człowieka, średniowiecznego rolnika, neolitycznego rybaka i paleolitycznego łowcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>