Ludowy komisarz handlu i zaopatrzenia ZSRR cz. II

Stalin nie posłuchał jednak Mikojana i innych bardziej umiarkowanych członków kierownictwa. Zdecydował się na użycie środków nadzwyczajnych w stosunku do kułaków i podstawowej części chłopów, co doprowadziło w krótkim czasie do polityki przymusowej „powszechnej” kolektywizacji i do ekspropriacji, wysiedlenia i likwidacji kułactwa. Polityka ta spotkała się ze sprzeciwem nie tylko wielu członków Komitetu Centralnego, lecz także Biura Politycznego, między innymi Nikołaja Bucharina, Aleksieja Rykowa, Michaiła Tomskiego i Nikołaja Ugłanowa. Mikojan nie znalazł się jednak wśród uczestników tak zwanego odchylenia „prawicowego”. Można wątpić, czy solidaryzował się z nową polityką Stalina, która miała katastrofalne konsekwencje dla wsi, łącznie z chlebodajnym Krajem Północnokaukaskim. A mimo to stanął po jego stronie.

Na początku 1930 r. cały system handlu w kraju był zupełnie zdezorganizowany. Dostawy zbóż przybrały charakter kontyngentów, ponieważ ceny skupu nie odpowiadały już kosztom produkcji rolnej. Następowała inflacja, papierowe pieniądze traciły szybko na wartości. Z powodu niedoboru towarów w miastach wprowadzono surową reglamentację i system kartkowy. W wielu regionach wiejskich szalał głód zabierający miliony ofiar. Dla robotników i pracowników umysłowych wprowadzono wiele różnych kategorii przydziałów, w zależności od charakteru zatrudnienia, zajmowanego stanowiska i innych kryteriów. Handel znów zaczął ustępować miejsca wymianie towarowej, co oznaczało, że miasta były zaopatrywane w artykuły żywnościowe, wieś zaś w wyroby przemysłowe. Nowej sytuacji w kraju nie odpowiadały ani dotychczasowe metody pracy, ani nazwa komisariatu ludowego, którym kierował Mikojan. W 1930 r. przemianowano go na Ludowy Komisariat Zaopatrzenia ZSRR. Dla przeważającej większości mieszkańców kraju zaopatrzenie to na początku lat trzydziestych było niesłychanie skąpe. Wówczas właśnie powstał niewesoły dowcip: „Nie ma Mięsa, nie ma Masła, nie ma Mleka, nie ma Mąki, ale jest Mikojan”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>