Lazar Kaganowicz

Stalina i popularny w Moskwie Teatr Kameralny, oskarżony o formalizm, został zamknięty. Tairow wkrótce zmarł. I oto do Alisy Koo- nen podszedł starzec, aby wyrazić podziw dla jej aktorstwa. Rzeczywiście pamiętał wiele jej ról, między innymi Emmy Bovary, Komisarza i Katarzyny z Burzy Ostrowskiego, „Przepraszam, z kim mam przyjemność” – zapytała artystka. „Jestem Lazar Kagano- wicz” – odpowiedział starzec. – „Proszę powiedzieć, Aliso Gieorgi- jewna, czy po tym, co się stało z Tairowem i z panią, przyjaciele nie odwrócili się od pani?”. „Nie, dlaczego” – odpowiedziała artystka. – „Kiedy zamknięto nasz teatr, nie mogłam już po przedstawieniach spotykać się ze swymi wielbicielami przy wejściu. Mamy jednak wielu przyjaciół i krewnych i oni zawsze byli z nami”. „Tak, w waszym świecie wszystko dzieje się inaczej niż w naszym” – powiedział Kaganowicz.

Pożegnawszy się chłodno z rozmówcą Alisa Koonen odeszła. Potem opowiadała znajomym: „Wyraził mi swój zachwyt Kaganowicz, którego jedno słowo mogło w 1949 roku ocalić nasz teatr”.

Lazar Kaganowicz cieszył się zawsze dobrym zdrowiem i prawie nigdy się nie leczył. Wiek jednak robi swoje. W 1980 r. skierowano go na operację. Przyjęto go do szpitala urologicznego na ul. Bas- mannej i położono w sali, w której było jeszcze dwadzieścia łóżek. Ze wszystkich pięter zbiegły się dziesiątki chorych, aby popatrzeć na byłego „wodza”. W szpitalach tego rodzaju leżą zwykle ludzie w podeszłym wieku, a oni doskonale pamiętali Kaganowicza. Naczelny lekarz zmuszony był umieścić pacjenta w swoim gabinecie i powiesić na szklanych drzwiach dużą zasłonę. Nawet personel szpitala podzielił się na dwa obozy. Wieczorem stare salowe kłóciły się między sobą: „Znów dałaś mu cztery kostki cukru” – wyrzucała jedna drugiej. – „Wystarczą mu, staremu dziadydze, dwie, Dawaj jak wszystkim innym”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>