Lata wojny i pierwsze lata powojenne

Na Stawropolszczyznę wojna dotarła w 1942 r. Rozwijając letnią ofensywę wojska niemieckie zdobyły Rostów nad Donem i rozpoczęły szybki marsz po Kaukazie Północnym. Odwrót był tak gwałtowny i bezładny, że z niektórych rejonów jednostki Armii Czerwonej wycofywały się na wschód na kilka dni przed przybyciem niemieckich dywizji. Natarcie udało się zatrzymać dopiero w pobliżu miasta Ordżonikidze, o kilka odcinków marszowych od Groźnego.

Okupacja niemiecka trwała jednak zaledwie niespełna rok. W tym czasie głównym zadaniem komitetu obwodowego partii była organizacja ruchu partyzanckiego. Michaił Susłow stanął na czele

Stawropolskiego Krajowego Sztabu Oddziałów Partyzanckich. W czasie trwania działań bojowych na Kaukazie Północnym był także członkiem Rady Wojennej Północnej Grupy Wojsk Frontu Zakaukaskiego. W okresie wojny i okupacji nieznana mniejszość zamieszkujących Stawropolszczyznę Karaczajewców poparła administrację niemiecką. W mieście Mikojan-Szachra powstał „Karaczajewski Komitet Narodowy”. Większość Karaczajewców nie udzieliła mu jednak poparcia, wspomagając partyzantów. Mimo to wkrótce po wyzwoleniu tych terenów, w listopadzie 1943 r., siedemdziesięciotysięczna ludność karaczajewska została wysiedlona z miejsc ojczystych i zesłana na „specjalne osiedlenie” do Azji Środkowej i Kazachstanu. Karaczajewski Obwód Autonomiczny zlikwidowano. Rzecz jasna decyzję w sprawie wysiedlenia narodowości muzułmańskich z Kaukazu Północnego i Powołża podjął w Moskwie Państwowy Komitet Obrony, ale prawdą jest również, że Strawropolski Komitet Obwodowy partii poparł ją w całej rozciągłości i pomógł we wprowadzeniu jej w życie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>