Kryzys kubański

W końcu 1962 r. Mikojan odegrał swą najważniejszą „rolę” w dyplomacji światowej. Działo się to w dniach kryzysu karaibskiego czy kubańskiego, kiedy wojna między ZSRR i Stanami Zjednoczonymi wisiała przez kilka dni na włosku. W całym okresie powojennym świat nie przeżywał groźniejszego kryzysu.

Jak wiadomo, przyczyną kryzysu było zainstalowanie na Kubie radzieckich rakiet średniego zasięgu wyposażonych w głowice jądrowe. Podejmując tę decyzję Chruszczów chciał za jednym pociągnięciem zmienić sytuację strategiczną na świecie na korzyść Związku Radzieckiego i wyrównać w ten sposób szanse ZSRR w stosunku do Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia możliwości zadania uderzenia jądrowego z bliskiej odległości. W tym przypadku Kuba mogła się stać niezwykle ważną radziecką bazą wojskową pod bokiem Stanów Zjednoczonych. Wiadomo, że ZSRR był otoczony ze wszystkich stron amerykańskimi bazami wojskowymi, a wzdłuż radzieckich granic morskich znajdowały się nieprzerwanie w powietrzu bombowce amerykańskie z bronią atomową na pokładzie.

Chruszczów i jego doradcy popełnili jednak błąd w ocenie praw- dopodobnej amerykańskiej reakcji na poczynania radzieckie. Niepowodzenie bezpośredniej inwazji na Kubę nie zniechęciło Stanów Zjednoczonych do podejmowania następnych prób obalenia reżimu Fidela Castro. Reakcja prezydenta Kennedy’ego po zapoznaniu się ze zdjęciami wywiadu satelitarnego, z których wynikało jednoznacznie, że przystąpiono do rozmieszczania i montażu na Kubie radzieckich rakiet „ziemia-ziemia”, była zdecydowana. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych podjęła decyzję o użyciu wszelkich możliwych środków, aby nie dopuścić do instalacji tych rakiet, których liczba umożliwiała starcie z powierzchni ziemi w ciągu kilku minut dziesiątek amerykańskich miast. Prezydent powstrzymał się od natychmiastowej interwencji i zbombardowania wyspy, czego domagało się wielu amerykańskich polityków i wojskowych, lecz podjął niewzruszoną decyzję przystąpienia do ataku na Kubę, jeśli dyplomatyczne wysiłki nie doprowadzą szybko do pozytywnych efektów. Przygotowania do tej operacji rozpoczęło 250 tysięcy żołnierzy i 90 tysięcy piechurów morskich. Ogłoszono stan gotowości w armii, marynarce wojennej i lotnictwie we wszystkich częściach świata. Za zgodą krajów zachodnich Amerykanie wprowadzili morską blokadę Kuby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>