Kryzys kubański – kontynuacja

Chruszczów był tą reakcją zaniepokojony. Nie chciał wojny, lecz wydarzenia rozwijały się nieubłaganie w kierunku konfliktu zbrojnego. W odwet za uderzenie na Kubę mógł okupować Berlin Zachodni, lecz oznaczałoby to niemał pewny początek wojny z Zachodem. Zaczął poszukiwać kompromisu, lecz Fidel Castro zajął w tamtych dniach nieustępliwe stanowisko, sprzeciwiając się stanowczo wycofaniu radzieckich rakiet z Kuby. Polecił nawet otoczyć rejon ich instalacji swoimi żołnierzami.

Potrzebny był zręczny, mądry i cieszący się autorytetem pośrednik. Wybór padł na Mikojana, który już w 1960 r. spędził sporo czasu na Kubie, gdzie podpisał pierwsze, niezwykle ważne dla niej układy handlowe i porozumienia w sprawie pomocy gospodarczej dla młodej republiki.

Otrzymawszy nowe zadanie Mokojan bezzwłocznie odleciał na wyspę. Jego rola w czasie kryzysu była wyjątkowo odpowiedzialna. Pracował dzień i noc, rozważając różne propozycje likwidacji kryzysu i prowadząc niezwykle skomplikowane rokowania. Najtrudniejszym zadaniem było przekonanie Castro, lecz Mikojan uporał się i z tym. Trzeba też było powstrzymywać przed nieprzemyślanymi działaniami Chruszczowa, który wydał początkowo rozkaz przyspieszenia montażu rakiet. Prace na polach startowych trwały dniem i nocą. Jednocześnie odbywał sig szybki wyładunek skrzyń z wyposażeniem wojskowym i montaż bombowców strategicznych „lł-28″.

Chruszczów określił ogłoszenie blokady morskiej jako „bandytyzm” oraz „szaleństwo zwyrodniałego imperializmu” i polecił kapitanom radzieckich statków zbliżających sig do linii blokady, aby nie zważali na nic i kontynuowali rejs do kubańskich portów. Sytuacja stawała sig z każdym dniem, a nawet z każdą godziną coraz groźniejsza. Przełom zarysował sig dopiero w dniach 26-27 października 1962 r., kiedy Chruszczów publicznie potwierdził, że na Kubie znajdują sig radzieckie rakiety ofensywne i gdy stało sig jasne, iż działania amerykańskie to nie zwyczajna demonstracja. Strona radziecka zgodziła sig wycofać rakiety w zamian za zdjgcie blokady i zobowiązanie władz Stanów Zjednoczonych, iż nie podejmą inwazji na Kubg. Kennedy propozycją przyjął. Podjgto również poufną decyzjg o wycofaniu amerykańskich rakiet z Turcji i zmniejszeniu amerykańskiej obecności w bazie wojskowej Guantanamo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>